Cultuurdimensies van Hofstede

Cultuurdimensies van Hofstede De wetenschapper Geert Hofstede heeft vijf cultuurdimensies vastgesteld. De cultuurdimensies van Hofstede geven inzicht in culturele verschillen tussen landen, maar ook tussen organisatieculturen. Het kan een middel zijn voor interculturele communicatie. Het gaat om de volgende cultuurdimensies: machtsafstand, individualisme vs collectivisme, masculiniteit vs femininiteit, onzekerheidsvermijding en tijdsoriëntatie.

Hofstede: interculturele communicatie

Hofstede is een belangrijke grondlegger van theorieën over interculturele communicatie. Het gaat daarbij om de “culturele dimensies”, die verschillen tussen culturen aangeven. Andere wetenschappers die onderzoek hebben verricht op het gebied van interculturele communicatie zijn Pinto, Kluckhohn en Strodtbeck.

Toepassing cultuurdimensies Hofstede

De cultuurdimensies van Hofstede worden toegepast in verschillende disciplines. Zo worden ze gebruikt om een verandering in een organisatie te implementeren. Ook voor een cultuuraudit binnen een organisatie is het een handig instrument. De cultuurmeting levert inzichten op met betrekking tot de organisatiecultuur.

Daarnaast worden de cultuurdimensies van Hofstede ook toegepast in de marketing – en reclamewereld. In een land waarin collectivisme een belangrijke rol speelt, spreekt een reclame waarin een appel wordt gedaan op individualisme, niet aan.

Cultuurdimensies Hofstede

Hofstede heeft de cultuur van zeventig landen onderzocht. Op basis van zijn bevindingen heeft hij vijf cultuurdimensies vastgesteld, die de verschillen tussen landen benadrukken. Hofstede onderscheidt de volgende cultuurdimensies:
  • Machtsafstand
  • Individualisme vs. collectivisme
  • Masculiniteit vs femininiteit
  • Onzekerheidsvermijding
  • Tijdsoriëntatie

Machtsafstand

De eerste cultuurdimensie is machtsafstand. Machtsafstand is de mate waarin mensen accepteren dat er ongelijkheid bestaat in autoriteit. Een hoge score verwijst naar een grote machtsafstand. Er is sprake van een grote ongelijkheid binnen de samenleving. Voorbeelden van landen met een grote machtsafstand zijn Aziatische landen, zoals China en Japan. Een lage score op het gebied van machtsafstand houdt in dat er relatief weinig verschil in autoriteit bestaat en wordt aanvaardt. Deze score komt vooral voor in Europese landen.

Individualisme versus collectivisme

Bij collectivistische culturen staat de groep centraal. Het belang van de groep staat boven het belang van het individu. Een hoge score op het gebied van collectivisme vindt men voornamelijk in armere landen. Maar ook bepaalde culturen en godsdiensten, zoals de Islam, hebben het collectieve belang hoog in het vaandel staan. In individualistische landen speelt zelfontplooiing een belangrijke rol. Van burgers wordt verwacht dat zij voor zichzelf zorgen.

Mannelijkheid versus vrouwelijkheid (masculiniteit versus feniminiteit)

Deze cultuurdimensie verwijst naar de manier waarop het waardepatroon van de samenleving mannelijk, dan wel vrouwelijk is ingericht. Een masculiene cultuur richt zich op prestatie, succes en status. In een feminiene cultuur zijn bescheidenheid en kwaliteit van het leven belangrijke aspecten. Als een land of cultuur hoog scoort op deze cultuurdimensie, dan betekent het dat mannen zich typisch mannelijk gedragen en dat vrouwen zich dienstbaar opstellen, conform hun traditionele rollenpatronen. Bij lage scores is er minder onderscheid tussen man en vrouw. Rollen zijn inwisselbaar en vaste rolpatronen worden doorbroken.

Onzekerheidsvermijding

“Onzekerheid” slaat op de mate van angst van mensen, als zij in onbekende of onzekere situaties terechtkomen. Culturen die hoog scoren op het gebied van onzekerheidsvermijding, kennen doorgaans veel regels en procedures. Bij landen/culturen met een lage onzekerheidsvermijding houdt men minder vast aan gevestigde procedures. Er wordt geëxperimenteerd en er komen initiatieven tot stand.

Korte termijn vs. lange termijn oriëntatie

Deze dimensie, tijdsoriëntatie, staat symbool voor de mate waarin de samenleving gericht is op het heden of juist de toekomst. In een maatschappij waar de bevolking gericht is op de toekomst, worden er plannen gemaakt en wordt er geld opzij gezet. De focus ligt op de lange termijn. Samenlevingen die zich richten op de korte termijn, hebben een andere mentaliteit. Zij leven met de dag.
© 2012 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Pinto: interculturele communicatiePinto, hoogleraar interculturele communicatie, heeft de piramide van Pinto bedacht, de tegenhanger van de piramide van M…
Interculturele communicatie: Strodtbeck en KluckhohnStrodtbeck en Kluckhohn waren culturele antropologen. Zij zijn de grondlegger van de "value orientation theory", een the…
Vijf dimensies van HofstedeGeert Hofstede is een Nederlandse organisatiepsycholoog die door zijn ‘vijf dimensies model’ grote bekendheid geniet in…
CultuurdimensiesCultuurdimensiesOnder het begrip cultuur verstaan we een geheel van gemeenschappelijke verworvenheden en waarden. Culturen overal ter we…

EHealth: zorg op afstand voor chronische patientenEHealth: zorg op afstand voor chronische patientenTelegeneeskunde en eHealth. Het lijken wel termen uit een science fiction film. Maar de eerste Europese pilot is er al,…
Rampen in Nederland tussen 2000 en 2010Rampen in Nederland tussen 2000 en 2010Nederland is een land wat altijd gevoelig zal blijven voor water. Toch buitenom dat er nu voornamelijk huizen van steen…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: PublicDomainPictures, Pixabay
  • Interculturele communicatie en samenwerking - K. Schermer
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Gepubliceerd: 26-04-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.