Pinto: interculturele communicatie

Pinto, hoogleraar interculturele communicatie, heeft de piramide van Pinto bedacht, de tegenhanger van de piramide van Maslow. De piramide van Pinto geldt voor niet-westerse culturen. Bekend is de indeling tussen landen met een F-cultuur en G-cultuur (grofmazig versus fijnmazig). Het volgen van de driestappenmethode, waarbij de eigen en de andere cultuur worden geanalyseerd, is een voorwaarde voor succesvolle interculturele communicatie.

Wat is interculturele communicatie?

Interculturele communicatie is communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden. Een cultuurverschil kan een knelpunt zijn voor effectieve communicatie. Door de toegenomen globalisering neemt het belang van interculturele communicatie en de belangstelling voor dat thema toe. Dat komt tot uitdrukking in literatuur, publicaties en de aandacht die beroepsopleidingen schenken aan interculturele communicatie.

Interculturele communicatie: modellen

Om specifieke culturen te kunnen identificeren, hebben wetenschappers modellen ontworpen. Criteria die worden gebruikt, zijn taal, geografie, machtsafstand en tijd. Bekende wetenschappers binnen de interculturele communicatie zijn Pinto en Hofstede.

Piramide van PintoPiramide van Pinto

Piramide van Pinto

Prof dr. Davidd Pinto is hoogleraar interculturele Communicatie. Volgens hem past de bekende “piramide van Maslow” bij het Westen. Deze piramide is een behoeftehiërarchie. De hoogste behoefte is zelfontplooiing. Tegenover de piramide van Maslow stelt Pinto een piramide die past bij Oosterse culturen. Eer staat bovenaan de piramide. Hieronder verstaan we het voorkomen van gezichtsverlies, schaamte en eeraantasting.

Een belangrijk verschil tussen de piramide van Maslow en de piramide van Pinto is dat bij de laatstgenoemde het eigenbelang ondergeschikt is aan het belang van de groep.

F-cultuur en G-cultuur

Voorts maakt Pinto een indeling tussen F-culturen en G-culturen. Het is een tweedeling tussen de westers een en niet-westerse culturen. Er is bezwaar tegen deze indeling, omdat het een omschrijving van culturen creëert die niet bestaat. Daarnaast worden de verschillen benadrukt, maar de overeenkomsten worden buiten beschouwing gelaten. Bovendien bestaan er ook binnen een cultuur verschillende culturen.

G-cultuur

In een grofmazige cultuur zijn er algemene gedragsregels. Ieder individu vertaalt de gedragsregels naar zijn eigen, specifieke situatie. Westerse landen kennen een grofmazige cultuur oftewel G-cultuur. De G-cultuur wordt ook wel de ik-cultuur genoemd. Individualisme neemt een belangrijke plaats in.

F-cultuur

Een F-cultuur is een fijnmazige cultuur. Er zijn gedetailleerde regels, die een voorschrijvend karakter hebben. Er is weinig ruimte voor het individu. De F-cultuur is de “wij”-cultuur, die collectivistisch van aard is. Waarden, normen en regels die met name in de familie gelden, spelen een belangrijke rol.

Driestappenmethode

In de interculturele communicatie kunnen er problemen ontstaat, omdat mensen bijvoorbeeld gedrag verkeerd interpreteren. Het volgen van de driestappenmethode (Pinto) is een randvoorwaarde voor een succesvolle interculturele communicatie.
  • Het kennen van cultuurgebonden waarden en normen uit de eigen cultuur
  • Het kenen van de cultuurgebonden waarden en normen uit de andere cultuur
  • Omgaan met de verschillen
© 2012 - 2024 Rebeccahoogers, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Interculturele communicatie: Strodtbeck en KluckhohnStrodtbeck en Kluckhohn waren culturele antropologen. Zij zijn de grondlegger van de "value orientation theory", een the…
Cultuurverschillen: F en G culturenCultuurverschillen: F en G culturenCulturen kunnen sterk van elkaar verschillen. Als enkele zeer verschillende culturen met elkaar in aanraking komen, zoal…
Cultuurdimensies van HofstedeCultuurdimensies van HofstedeDe wetenschapper Geert Hofstede heeft vijf cultuurdimensies vastgesteld. De cultuurdimensies van Hofstede geven inzicht…
Germaanse cultuur op zakelijk niveauOm duidelijkheid te krijgen zijn alle bevindingen over de Germaanse cultuur op zakelijk niveau in grote lijnen beschreve…

mijn kijk opKlonen wel of niet ethisch verantwoord?Ook al zou een mens gekloond kunnen worden dan nog is de kloon nooit identiek aan de originele persoon. De kloon zou een…
Zomertijd: ontregeld door de zomertijdZomertijd: ontregeld door de zomertijdOp 25 maart 2012 ging net zoals ook jaren daarvoor de klok een uur vooruit in verband met de zomertijd. Dit uur verschil…
Bronnen en referenties
  • Interculturele communicatie en samenwerking - K. Schemer
Rebeccahoogers (449 artikelen)
Gepubliceerd: 25-03-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.