Economie: Micro-economie - Producten en Marktvormen

In de Economie zijn er verschillende marktvormen: Monopolie, Oligopolie, Volkomen concurrentie en Monopolistische concurrentie. Deze marktvormen hebben verschillende kenmerken, ze verschillen bijvoorbeeld in soorten product, aantal aanbieders en transparantie. Producten kunnen ook verschillende kenmerken hebben, ze kunnen bijvoorbeel heterogeen of homogeen zijn. Dit is een overzicht van de kenmerken van producten en de marktvormen.

Kenmerken van Producten

Homogeen of heterogeen

 • Een homogeen product is hetzelfde in de ogen van de consumenten (bijvoorbeeld stroom, graan, meel).
 • Een heterogeen product is anders is de ogen van de consument (bijvoorbeeld kleding of internetaanbieders).

Collectief, quasi-collectief of privaat

 • Collectieve goederen zijn goederen die door de overheid worden betaald omdat je ze niet kan delen in individueel leverbare eenheden, waardoor je de gebruiker ook niet per eenheid kan laten betalen. Voorbeelden: Het leger (defensie), de politie, straatverlichting, zeeweringen.
 • Quasi-collectieve goederen (ookwel semi-collectief of pseudo-collectief genoemd) zijn goederen die door particulieren zouden kunnen worden geproduceerd, maar die door de overheid worden geproduceerd om maatschappelijke of praktische redenen. Voorbeelden: onderwijs en wegen.
 • Privaat goederen zijn goederen die door particulieren worden geproduceerd.

Complementair of substitutiegoed

 • Een complementair goed vult een ander product aan. Bijvoorbeeld koffie en koffiemelk, als mensen minder koffie gaan drinken zal de verkoop van koffiemelk ook dalen.
 • Een substitutie goed is een vervangend goed voor iets anders. Bijvoorbeeld koffie en thee, in plaats van koffie kunnen mensen thee gaan drinken. Als koffie bijvoorbeeld duurder wordt, kunnen mensen daarvoor in de plaats thee drinken. Dan daalt de verkoop van koffie, maar stijgt de verkoop van thee.

Noodzakelijke, luxe- en inferieure goederen

 • Noodzakelijke goederen koop je altijd, zoals brood en kleren.
 • Luxegoederen koop je wanneer je geld over hebt als je alle noodzakelijke goederen hebt betaald. Hoe meer geld je hebt, hoe meer luxe goederen je koopt. Voorbeelden zijn computers, tv's en alcohol.
 • Inferieure goederen koop je minder wanneer je meer verdient, dit zijn meestal goedkopere producten van mindere kwaliteit.

Kenmerken van Marktvormen

Marktvormenaanbiedersproducttransparantietoetredenkenmerken
Monopolie éénn.v.t.laagmoeilijkis de prijzetter
Oligopolie een paarheterogeenlaagmoeilijkvoeren prijsoorlog, kartelvorming, gebruiken de marketingmix
Volkomen Concurrentie veelhomogeenhoogmakkelijkhoeveelheidsaanpasser, veel concurrentie, geen winst, wel loon
Monopolistische Concurrentie veelheterogeenlaagmakkelijkwel winst, voorbeeld: kledingwinkels

Toelichting bij de tabel

Transparantie: Is het bedrijf makkelijk te controleren, kan je zien of het bedrijf eerlijk is?
Toetreding: Is het makkelijk om als nieuw bedrijf op deze markt toe te treden?
Prijszetter: kan zelf de verkoopprijs vaststellen.
Kartel: een afspraak tussen bedrijven over de prijs (is illegaal in Nederland)
Marketingmix: De middelen die een bedrijf kan gebruiken voor hun marketingstrategie (prijs, plaats, product, promotie)
Hoeveelheidsaanpasser: Aanbieder die de marktprijs niet kan veranderen en daaraan zijn productieomvang aanpast

Tips voor je examen (vwo eindexamen)

 • De laatste jaren zijn er geen vragen geweest over Monopolistische concurrentie
 • Over een Monopolie of Volkomen concurrentie krijg je vooral rekenvragen
 • Bij een Oligopolie krijg je vaak theorievragen
 • Om deze vragen goed te kunnen maken, leer het schema uit je hoofd!
© 2008 - 2024 Sannelang, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Algemene informatie over mededingingMededinging is een onderwerp waar vaak over gesproken wordt wanneer het over bedrijven gaat. Het is belangrijk voor zowe…
De marktvorm oligopolie in de economieDe marktvorm oligopolie in de economieDe naam Ďoligopolieí hoor je niet zo vaak voorkomen in je dagelijkse leven. Toch heeft het een grote invloed op je dagel…
Welke marktvorm bestaan er?De marktvorm bestaat alle omstandigheden waaronder ondernemingen met elkaar concurreren. In de ene markt zijn er veel aa…
Micro-, Meso- en Macro-economieMicro-, Meso- en Macro-economieUitleg over de vraag: Wat is economie? In dit artikel het 7de antwoord: Economie is (oa) Micro economie, Macro economie…

Economie: De vier P'sMarketing hangt samen met 4 begrippen, de zogenaamde 4 Pís. in dit artikel worden de 4 Pís uitgelegd.
Oligopolie, cooperatief en non-cooperatiefOligopolie, cooperatief en non-cooperatiefOligpolie is een marktvorm waarbij er weinig bedrijven zijn en er sprake is van een markt zonder vrije toetreding. In ee…
Sannelang (11 artikelen)
Gepubliceerd: 17-03-2008
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.