Economie: de mens als consument en producent

Economie: de mens als consument en producent Uitleg over de vraag: Wat is economie? In dit artikel leggen we het 6de antwoord uit: Economie en de mens als consument en producent. Wat is consumeren? Wat is produceren? Wat is de werkelijkheid van de aankopen van de consument? Produceert de overheid? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stellen jaarlijks berekeningen op van de waarde van de productie in Nederland om economische vragen te kunnen beantwoorden. Hoe schat het CBS zwart werk in? Een overzicht:

Wat is consumeren?

Om in hun behoeften te kunnen voorzien, kopen consumenten goederen en diensten. Consumeren is het kopen van goederen en diensten door consumenten.

Uitgave is een rationele overweging?

Er wordt vanuit de economische wetenschap uitgegaan dat de consument zijn uitgave rationeel overweegt. Vanuit de economie wordt uitgegaan dat de consument tijdens het consumeren bedenkt of het geld niet beter aan iets anders had kunnen worden uitgegeven.

Consumeren door consumenten, de werkelijkheid

Consumenten proberen zo veel mogelijk tijdens het consumeren nut aan hun aankopen te geven, om in behoeften te kunnen voorzien. In werkelijkheid nemen veel consumenten een beslissing tot uitgave dat niet gebaseerd is als een rationele overweging. Veel producten, goederen en diensten worden aangeschaft zonder dat er diep over de aankoop wordt nagedacht.

Wat is produceren?

Het combineren van de 3 productie factoren: natuur, arbeid en kapitaal, door zowel bedrijven en ondernemingen als de overheid, met als doel het afzetten van goederen en diensten, is produceren.

Produceren en winst maken door bedrijven en ondernemingen

Bedrijven en ondernemingen zijn over het algemeen gericht op het maken van winst. Deze bedrijven en ondernemingen produceren goederen en diensten om winst te maken. Zij zullen er veel aan doen om te proberen de opbrengst uit de verkoop van goederen en diensten hoger uit te doen vallen, dan de kosten voor het gebruik van de drie productie factoren: natuur, arbeid en kapitaal.

Produceren en de overheid

Ook de overheid combineert de drie productie factoren om te kunnen produceren. De overheid produceert oa:
 • Wegen,
 • Bruggen,
 • Kanalen graven.
De overheid produceert diensten zoals oa:
 • Onderwijs,
 • Veiligheid,
 • Sociale zekerheid.

Consument en producent, vroeger en nu

Vroeger leefden men in familie-, dorps- of stamverband. Wat men toen gezamenlijk hadden geoogst, gevangen en hadden gemaakt, werd gezamenlijk opgegeten en gebruikt. Het onderscheid tussen consument en producent werd pas goed mogelijk toen geld als algemeen aanvaardbaar ruilmiddel werd geaccepteerd.

Specialisatie en ruilmiddel

Door specialisatie, de 1 een visser, de ander een bakker, werd ruil noodzakelijk. Om deze ruil tussen verschillende goederen soepeler te doen verlopen, ontstond er een grote behoefte aan een goed ruilmiddel: Geld als ruilmiddel.

Specialisatie binnen ondernemingen en bedrijven

Ook binnen bedrijven, organisaties en ondernemingen zijn er specialisaties, te denken valt aan bv:
 • Personeelsmanager,
 • Directeur,
 • Fiscaal econoom,
 • Directiesecretaresse,
 • Monteur,
 • Magazijnbeheerder,
 • Verkoopster (enz).

Arbeidsverdeling: het grote voordeel van specialisaties binnen ondernemingen en bedrijven

Wat zijn de grote voordelen van verschillende specialisaties binnen bedrijven, organisaties en ondernemingen? Door de specialisaties binnen een onderneming, beperkt iedereen zich tot een onderdeel van het productie proces, waar door:
 • Arbeidsproductiviteit stijgt,
 • Totale productie toeneemt,
 • Inkomsten stijgen.

Arbeidsverdeling: intern en extern

Interne arbeidsverdeling is: arbeidsverdeling binnen het bedrijf of onderneming,
Externe arbeidsverdeling is: arbeidsverdeling tussen het bedrijf of onderneming.

Centraal Bureau voor de Statistiek: het CBS

Het C.B.S. stellen nauwkeurige definities op over hun jaarlijkse berekingen van de waarde van de productie in Nederland. Om economische vragen te kunnen beantwoorden, hanteren we in Nederland de definities van het C.B.S. Uitgangspunt is wel:
 • Alleen consumenten kunnen consumeren, en:
 • Alleen producenten kunnen produceren.
Productieve arbeid thuis zoals de afwas doen, zal het C.B.S. niet als productie beschouwen.

CBS: Schatting zwart werk binnen Nederland

Volgens het C.B.S. is er van zwart werk wel degelijk sprake van productie! Registraties van zwartwerkers is onmogelijk. Het C.B.S. heeft echter methodes ontwikkeld om alsnog de totale waarde van de productie in Nederland te kunnen schatten.

Investering en kapitaalgoederen

Het C.B.S. beschouwt alle goederen binnen bedrijven, organisaties en ondernemingen als kapitaalgoederen. Stijgen deze kapitaalgoederen, dan is er sprake van een investering.

Consumptie en consumptiegoederen

Het C.B.S. beschouwt alle goederen binnen gezinnen als consumptiegoederen. Er is sprake van consumptie als het gezin goederen koopt.
© 2009 - 2024 Roberta, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Bedrijven en ondernemingenBedrijven en ondernemingen hebben te maken met producten en diensten. Elk bedrijf heeft zijn eigen producten en diensten…
Ontwikkeling van het geldstelselOntwikkeling van het geldstelselGoederen hebben dienst gedaan als ruilmiddel om de handel te versoepelen voordat de ontwikkeling van het geldstelsel ont…
Geld als ruilmiddelGeld als ruilmiddelGeld is in onze economie het hulpmiddel om de ruil van goederen en diensten te vergemakkelijken. Een functie van het gel…

Micro-, Meso- en Macro-economieMicro-, Meso- en Macro-economieUitleg over de vraag: Wat is economie? In dit artikel het 7de antwoord: Economie is (oa) Micro economie, Macro economie…
Productiefactoren - Economie op het voortgezet onderwijsProductiefactoren zijn middelen die gebruikt worden door mensen om iets te produceren of een dienst te leveren. Er zijn…
Bronnen en referenties
 • Economie - drs J.K. van den Haak - Uitgeverij Educatief - Leiden
 • http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/home/default.htm
Roberta (652 artikelen)
Laatste update: 09-10-2009
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Bronnen en referenties: 2
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.