InfoNu.nl > Wetenschap > Natuurkunde > Natuurkunde: Pagina 11
Artikelen 101 - 110 in de rubriek Natuurkunde

Natuurkunde (Wetenschap)

Wat is een multiversum?

Wat is een multiversum?

Het universum, een reusachtige verzameling van sterren en planeten. Van de vele onopgeloste mysteries die zich hier schuilhouden, is er eentje die alle verbeelding tart. Wat als blijkt dat we niet uni… Jusoran, 29-05-2014
Zwaartekracht op de aarde: de basis

Zwaartekracht op de aarde: de basis

Het is vanzelfsprekend dat we buiten kunnen wandelen en dat als we iets uit de handen laten vallen dat het op de grond valt. Bij alle handelingen die we uitvoeren speelt zwaartekracht een rol. Deze on… Ymbakker, 24-02-2014
Verschil tussen roodverschuiving en blauwverschuiving

Verschil tussen roodverschuiving en blauwverschuiving

Roodverschuiving en blauwverschuiving zijn twee termen die vaak voorkomen in de fysica en de astronomie. Het is een verandering in de golflengte van licht. Zowel rood- als blauwverschuiving zijn te ve… Erik67, 29-01-2014
Waarom is de lucht blauw?

Waarom is de lucht blauw?

Zonlicht bevat alle kleuren van de regenboog, van ultraviolet tot diep infrarood. Toch wordt de lucht altijd als blauw waargenomen. Wij zien het niet, maar ondanks de blauwe lucht zijn alle kleuren ze… Kvandiepen, 27-12-2013
Het Peltier-element

Het Peltier-element

Op de Noordpool is het soms wel 50⁰C onder nul, terwijl het in de Sahara op hetzelfde moment wel 50⁰C boven nul kan zijn. Wanneer je de oven aanzet om broodjes te bakken, wordt het zo warm… Trude, 19-04-2013
De periodieke beweging

De periodieke beweging

De periodieke beweging wordt overal rondom ons teruggevonden. Dit zowel in de meest elementaire deeltjes als in de grootste structuren van het heelal. Denken we maar aan trillingen van individuele ato… Kris-w, 05-04-2013
Samenstellen en ontbinden van krachten

Samenstellen en ontbinden van krachten

Stelsels van krachten, die gelegen zijn in één vlak en aangrijpen in één punt, kan men vervangen door één daaraan gelijkwaardige resulterende kracht (de resultante), die eveneens aangrijpt in hetzelfd… Kris-w, 02-04-2013
Berekening van de procentuele mogelijke meetfout

Berekening van de procentuele mogelijke meetfout

Wanneer we dingen opmeten, stuiten we steeds weer op beperkingen van onze meetapparatuur. Met deze wijsheid op zak is het nuttig om een idee te krijgen van hoe groot een meetfout kan zijn. Kris-w, 26-03-2013
Mechanische golven

Mechanische golven

Men onderscheidt drie golftypen, wanneer men de zogenaamde mechanische golven onder de loep neemt. Deze zijn de transversale golf, de longitudinale golf en de oppervlaktegolf. Kris-w, 18-03-2013
Basiseigenschappen van een eenvoudige golf

Basiseigenschappen van een eenvoudige golf

Een eenvoudige golf heeft enkele basiskenmerken. Deze zijn de golflengte, periode, amplitude, frequentie en snelheid. Laten we deze één voor één bespreken. Kris-w, 12-03-2013