Artikelen 21 - 30 in de rubriek Natuurkunde

Natuurkunde (Wetenschap)

Voorbeeld afleiding E = mc²

Voorbeeld afleiding E = mc²

E = mc² is de beroemde vergelijking van Einstein die de gelijkwaardigheid van massa en energie uitdrukt. E staat voor energie, m voor massa, en c is de lichtsnelheid. In 1905 kwam Einstein voor het ee… Tronic, 11-02-2019
Rekenen met de lineaire en kubieke uitzettingscoëfficiënt

Rekenen met de lineaire en kubieke uitzettingscoëfficiënt

Als je warmte aan een metalen (of anderssoortige) staaf toevoert dan kan deze langer worden of anders gezegd: de lengte van de staaf neemt toe. Als je een kortere staaf neemt, is de lengtetoename klei… Blackbeauty, 05-02-2019
Berekenen van de soortelijke warmte en uitleg joulemeter

Berekenen van de soortelijke warmte en uitleg joulemeter

Als je water wil verwarmen om bijvoorbeeld thee te zetten moet je warmte toevoeren. Heb je een fluitketel, dan wordt die warmte toegevoerd door bijvoorbeeld gas te verbranden. De gasvlam verwarmt dan… Blackbeauty, 31-01-2019
Thermodynamica eerste hoofdwet

Thermodynamica eerste hoofdwet

De thermodynamica bestudeert de wisselwerking tussen grote aantallen deeltjes. Met de eerste hoofdwet, of 'de wet van behoud van energie', hebben we dagelijks te maken. Er kan geen energie uit niets o… Tronic, 22-01-2019
Het onzekerheidsprincipe

Het onzekerheidsprincipe

Het wetenschappelijk determinisme was aan het begin van de 19e eeuw algemeen aanvaard onder wetenschappers. Men ging ervan uit dat er een klein aantal wetten moest bestaan dat alles in het heelal kon… Tronic, 17-01-2019
Kwantummechanica: het foto-elektrisch effect

Kwantummechanica: het foto-elektrisch effect

Omstreeks 1925 werd de theorie kwantummechanica geformuleerd. Veel verschijnselen die ontdekt waren op atomaire schaal konden niet meer verklaard worden met de klassieke wetten. Nieuwe hypotheses bode… Tronic, 16-01-2019
Hoe hoog kan de hoogste berg op aarde zijn?

Hoe hoog kan de hoogste berg op aarde zijn?

Hoe hoog is de hoogste berg op aarde? Men zal in het algemeen vrij snel kunnen antwoorden: Mount Everest, 8848 meter. Dit antwoord is correct, maar slechts het gevolg van het oprakelen van feitjes en… Tronic, 04-01-2019
Het ontstaan van de kwantummechanica

Het ontstaan van de kwantummechanica

Vanaf circa 1900 ontdekten natuurkundigen steeds meer verschijnselen die niet meer met de klassieke wetten verklaard konden worden. Er werden nieuwe hypotheses opgesteld en langzamerhand begon men daa… Tronic, 29-11-2018
Bereken de gravitatiekracht: de gravitatiewet van Newton

Bereken de gravitatiekracht: de gravitatiewet van Newton

Isaac Newton heeft als eerste het verband van de gravitatiekracht beschreven. Hij vond dat twee voorwerpen een kracht op elkaar uitoefenen. De kracht die uitgeoefend wordt is afhankelijk van de massa… Blackbeauty, 29-11-2018
Eenparige cirkelbeweging: bereken middelpuntzoekende kracht

Eenparige cirkelbeweging: bereken middelpuntzoekende kracht

Als een auto door de bocht gaat moet er een kracht op de wielen werken die ervoor zorgt dat hij niet uit de bocht vliegt. In dit geval is het de wrijvingskracht. Als de weg glad is, doordat er bijvoor… Blackbeauty, 29-11-2018