InfoNu.nl > Wetenschap > Natuurkunde > Natuurkunde: Pagina 9
Artikelen 81 - 90 in de rubriek Natuurkunde

Natuurkunde (Wetenschap)

De periodieke beweging

De periodieke beweging

De periodieke beweging wordt overal rondom ons teruggevonden. Dit zowel in de meest elementaire deeltjes als in de grootste structuren van het heelal. Denken we maar aan trillingen van individuele ato… Kris-w, 05-04-2013
Samenstellen en ontbinden van krachten

Samenstellen en ontbinden van krachten

Stelsels van krachten, die gelegen zijn in één vlak en aangrijpen in één punt, kan men vervangen door één daaraan gelijkwaardige resulterende kracht (de resultante), die eveneens aangrijpt in hetzelfd… Kris-w, 02-04-2013
Berekening van de procentuele mogelijke meetfout

Berekening van de procentuele mogelijke meetfout

Wanneer we dingen opmeten, stuiten we steeds weer op beperkingen van onze meetapparatuur. Met deze wijsheid op zak is het nuttig om een idee te krijgen van hoe groot een meetfout kan zijn. Kris-w, 26-03-2013
Mechanische golven

Mechanische golven

Men onderscheidt drie golftypen, wanneer men de zogenaamde mechanische golven onder de loep neemt. Deze zijn de transversale golf, de longitudinale golf en de oppervlaktegolf. Kris-w, 18-03-2013
Basiseigenschappen van een eenvoudige golf

Basiseigenschappen van een eenvoudige golf

Een eenvoudige golf heeft enkele basiskenmerken. Deze zijn de golflengte, periode, amplitude, frequentie en snelheid. Laten we deze één voor één bespreken. Kris-w, 12-03-2013
Elektronbanen in het zuurstofatoom

Elektronbanen in het zuurstofatoom

In de klassieke natuurkunde was men gewend aan het idee dat alle verschijnselen voorspelbaar zijn, men moest alleen de juiste natuurwetten toepassen en de begintoestand van een systeem kennen. Dit bli… Tronic, 06-03-2013
Golfvergelijking waterstofatoom oplossen

Golfvergelijking waterstofatoom oplossen

Het atoommodel van Bohr veronderstelt dat elektronen een baan beschrijven rond de atoomkern, zonder daarbij straling uit te zenden. De golfvergelijking van Schrödinger – onderdeel van de kwantummechan… Tronic, 03-03-2013
Grafeen, het materiaal van de toekomst

Grafeen, het materiaal van de toekomst

De maatschappij zoals we die kennen is gebouwd door gebruik te maken van materialen zoals beton, staal, hout, plastic, enzovoorts. Er zijn vele materiaalsoorten welke meerdere sterkte variaties en gel… Geinformeerd, 22-02-2013
Luchttemperatuur, gevoelstemperatuur en warmtecomfort

Luchttemperatuur, gevoelstemperatuur en warmtecomfort

De temperatuur van de buitenlucht wordt gemeten door weerstations op een hoogte van anderhalve meter boven een open grasvlakte en wordt weergegeven in graden Celsius. De opwarming van die buitenlucht… Rickandie, Warmte en beleving, 20-01-2013
Schalen voor aanduiding van de temperatuur

Schalen voor aanduiding van de temperatuur

Op de vraag: „Hoeveel graden is het?“ zal iemand al gauw een antwoord geven in graden Celsius en de toevoeging Celsius zelfs achterwege laten. In heel veel landen is het gebruikelijk om de temperatuur… Rickandie, Temperatuur, 18-01-2013