De acht eisen aan wetenschappelijk onderzoek

De acht eisen aan wetenschappelijk onderzoek De focus van wetenschappelijk onderzoek ligt meestal op het oplossen van problemen. Hierbij streeft men ernaar om volgens een logische en georganiseerde methode data te verzamelen welke geanalyseerd kan worden om vervolgens met de verzamelde gegevens valide conclusies te trekken. Wetenschappelijk onderzoek dient objectief van aard te zijn en dient te repliceren zijn. In totaal zijn er acht eigenschappen welke onderzoek wetenschappelijk maken: doelgerichtheid, striktheid, testbaarheid, repliceerbaarheid, precisie en betrouwbaarheid, objectiviteit, generaliseerbaarheid en de mate van eenvoud.

Doelgerichtheid

Het onderzoek moet opgesteld zijn met een helder doel. Een onderzoek zonder duidelijk gedefinieerd doel is geen wetenschappelijk onderzoek.

Striktheid

Een goede theoretische basis en methodologie zorgen ervoor dat er een strikt onderzoek ontstaat. Er zijn duidelijke regels en procedures op wat voor basis het onderzoek uitgevoerd dient te worden. Een strikt onderzoek zorgt ervoor dat er een onderzoek ontstaat met een hoge mate van nauwkeurigheid. Hierdoor wordt de juiste informatie verzameld welke van belang is om valide conclusies te kunnen trekken welke nut hebben voor het doel van het onderzoek.

Testbaarheid

De testbaarheid van het onderzoek is gebaseerd op de hypothesen. Hypothesen zijn stellingen in een onderzoek of studie waarvan de onderzoeken verwacht dat deze waar zijn, welke vervolgens getest kunnen worden. Voor een wetenschappelijk onderzoek is het van belang dat deze hypothese daadwerkelijk te testen is met feiten. Als het onderzoek niet testbaar is, betekent dit dat er gebruik wordt gemaakt van niet duidelijke omschrijvingen of hypothesen die simpelweg niet te testen zijn.

Repliceerbaarheid

De betrouwbaarheid van een onderzoek wordt vergroot wanneer de resultaten te repliceren zijn in een andere studie. Als dezelfde resultaten in een andere studie opnieuw worden behaald, betekent dit dat het geen eenmalige toevals- of gelukstreffer is geweest. Er wordt dan met meerdere studies dezelfde resultaten aangetoond, wat de betrouwbaarheid verhoogt. Repliceerbaarheid van een onderzoek wordt gecreëerd door een duidelijke omschrijving te geven over op welke wijze de studie uitgevoerd is. In de omschrijving dient onder andere een toelichting gegeven te worden over welke data er is verzameld en hoe deze data wordt verzameld en verwerkt.

Precisie en betrouwbaarheid

In veel onderzoek is het lastig om voor honderd procent kloppende conclusies te geven aan de hand van de verzamelde gegevens. Dit heeft ermee te maken doordat onderzochte aspecten vaak beïnvloed worden door vele factoren welke niet allen meegenomen kunnen worden tijdens uitvoering van onderzoek. Om ervoor te zorgen dat de resultaten uit het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk zijn, wordt ervoor gezorgd dat er een hoge mate van precisie en betrouwbaarheid is. Precisie verwijst hierbij naar de mate van accuraatheid dat de gegevens welke verzameld zijn gelijk zijn aan dat wat er in werkelijkheid gebeurt. Terwijl de betrouwbaarheid refereert naar de waarschijnlijkheid waarin de schattingen correct zijn. Laatstgenoemde wordt veelal weergegeven doormiddel van een betrouwbaarheidsinterval, bijvoorbeeld dat er een kans van 98% is dat de gegevens correct zijn met een kans van 2% dat deze incorrect zijn.

Objectiviteit

Conclusies welke worden gegeven dienen te allen tijde objectief te zijn, op basis van de verkregen gegevens uit het onderzoek. Er dienen geen persoonlijke meningen van de onderzoekers of interpretaties van bepaalde aspecten in de verzamelde gegevens en conclusies aangebracht te worden. Hoe objectiever de resultaten en conclusies worden weergegeven, des te wetenschappelijker van aard het onderzoek is.

Generaliseerbaarheid

De mate waarin de resultaten van het onderzoek toegepast kunnen worden in andere omgevingen. Bijvoorbeeld wanneer de resultaten van een onderzoek uitgevoerd op een administratieve afdeling binnen de automotive branche ook toegepast kan worden in de financiële wereld en IT-branche. Als de conclusies en resultaten in een groot aantal andere omgevingen toegepast kunnen worden, betekent dit dat er een hoge mate van generaliseerbaarheid is. Wanneer hiervan spraken is, wordt de waarde van het onderzoek vergroot.

Eenvoud

De voorkeur gaat te allen tijde uit naar een onderzoek wat eenvoudig van structuur is, in plaats van een zeer complex aantal factoren welke moeilijk te managen zijn. Veel factoren beïnvloeden het uiteindelijke resultaat maar met een miniem percentage. Dit zorgt ervoor dat het voordeel wat behaalt wordt minder is dan de kosten die gemaakt dienen te worden voor de uitvoering van het onderzoek en het eventuele veranderproces wat hierdoor teweeg wordt gebracht.
© 2015 - 2024 Anteur, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wetenschappelijk onderzoekOm nieuwe behandelmethoden en medicijnen te ontwikkelen is wetenschappelijk onderzoek nodig. Uiteraard zijn hier regels…
Onderzoek doen: de aanleidingTegenwoordig worden er miljoenen onderzoeken naar allerlei verschillende onderwerpen gedaan. Er zijn ook vele verschille…
Wat is parapsychologie?Wat is parapsychologie?Het woord parapsychologie is samengesteld uit het Griekse voorzetsel para (dat 'naast' of 'bij' betekent) en het woord p…

Het tuinkersonderzoek door studenten en wetenschappersHet tuinkersonderzoek door studenten en wetenschappersVijf Deense brugklassers toonden in 2013 aan dat tuinkerszaden niet ontkiemden onder invloed van wifistraling. De studen…
De wetgeving voor dierproeven in NederlandDe wetgeving voor dierproeven in NederlandEen dierproef is onderzoek met een dier waarbij deze ongerief zou kunnen ondervinden. Dierproeven kunnen onder andere ge…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Hermann, Pixabay
  • Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd.
  • http://writing.colostate.edu/guides/guide.cfm?guideid=65
  • http://publication2application.org/2014/06/09/replicability-in-research-and-practice/
Anteur (147 artikelen)
Laatste update: 27-12-2015
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Onderzoek
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.