Kwantitatieve analyse: kwantitatieve gegevens verwerken

Kwantitatieve analyse: kwantitatieve gegevens verwerken De fase van kwantitatieve analyse komt aan de orde als de dataverzameling is afgerond. Het gaat over het verwerken van kwalitatieve gegevens. Bij kwalitatieve analyse wordt er vaak gebruikgemaakt van speciale softwareprogramma's, zoals SPSS. In dit artikel worden begrippen besproken die bij kwalitatieve analyse worden gebruikt.

Variabelen

Een variabele is een eigenschap van een object. We onderscheiden twee soorten:
  • onafhankelijke variabelen: ligt vast, maar veroorzaakt een verandering
  • Afhankelijke variabele: verandert onder invloed van de onafhankelijke variabele

Categorieën

In het kader van "variabelen" komt ook de term "categorie" aan de orde. Een variabele heeft categorieën, dat zijn alle waarden die een variabele aan kan nemen. Zo wordt de leeftijd genoteerd in jaren.

Dichotoom

Een dichotoom kenmerk bestaat uit twee waarden. Dichotome variabelen worden “dummy’s genoemd als men meerdere antwoorden kan selecteren.

Meetniveau variabele

Hoog en laag meetniveau

Het meetniveau geeft aan in welke mate de waarden die aan de categorieën zijn toegekend, kunnen worden gebruikt om ermee te rekenen. De laagste meetniveaus zijn ordinaal en nominaal. Interval- en ratiovariabelen hebben een hoog meetniveau. Voorbeelden van ratiovariabelen zijn aantal arbeidsuren, inkomen in euro’s, leeftijd in aantal jaren. Variabelen op dit niveau zijn numeriek: met de waarden kan daadwerkelijk gerekend worden.

Nominaal

Variabelen met een nominaal meetniveau zijn opgebouwd uit enkele losse categorieën. Tussen twee categorieën komt geen waarde voor; deze variabelen worden “discreet” genoemd. Er kan niet mee worden gerekend. Voorbeelden zijn politieke voorkeur: PvdA, CDA, VVD etc.

Ordinaal

Ook met variabelen op ordinaal meetniveau kan niet worden gerekend. Variabelen op ordinaal meetniveau bevatten bepaalde een rangorde. Voorbeelden: opleidingsniveau, mening over bepaalde onderwerpen.

Likertschaal

Bij een likertschaal wordt er een interval meetniveau toegekend aan variabelen die oorspronkelijk op ordinaal niveau zijn gemeten.

Hypothesen formuleren

Definitie hypothese

Een hypothese is en toetsbare veronderstelling over de uitkomst van een onderzoek. Significantie houdt in dat het resultaat niet toevallig is, oftewel "betekenisvol".

Nulhypothese en alternatieve hypothese

Hypothesen worden meestal opgesteld in twee delen, namelijk een nulhypothese: de basisveronderstelling, die gehandhaafd blijft als er onvoldoende bewijs is voor het alternatief. Gen samenhang, geen verband, is het uitgangspunt van deze hypothese. Een alternatieve hypothese is een hypothese die wel een verband, verschil of effect veronderstelt.

Univariate analyses

Een univariate analyse is een analyse van één variabele tegelijk. Men kan op veel manieren univariate beschrijvingen maken:
  • Frequentieverdeling
  • Grafieken van 1 variabele
  • Cirkeldiagram, staafdiagram, histogram, lijngrafiek, boxdiagram
  • Kengetallen: geeft samenvatting van een kenmerk door 1 bepaalde eigenschap (centrum – en spreidingsmaten zin kengetallen). Centrummaten: modus, mediaan en gemiddelde, gewogen gemiddelde. Spreidingsmaten: variatiebreedte, variatie en standaardafwijking.

Kwaliteit van de analyses

Het testen van de betrouwbaarheid en validiteit vormt een belangrijke controle op de kwaliteit van de resultaten. De betrouwbaarheid kan in SPSS gemeten worden door middel van de betrouwbaarheidsanalyse. Validiteit is nagaan of de begrippen meten wat je wilt meten (constructvaliditeit) , of je de resultaten van de analyse mag generaliseren (externe validiteit oftewel populatievaliditeit).

Lees verder

© 2012 - 2020 Rebeccahoogers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Kwantitatief onderzoekKwantitatief onderzoekBij kwantitatief onderzoek verzamelt de onderzoeker cijfermatige of numerieke gegevens. Er zijn verschillende kwantitati…
Kwalitatieve analyseKwalitatieve analyseEr zijn vele methoden om kwalitatief onderzoek uit te voeren. Kwalitatief onderzoek is inductief van aard. In dit artike…
SPSS: IntroductieHet statistisch computerprogramma dat gebruikt wordt in de sociale wetenschappen is SPSS. Dit is een programma dat het m…
Kenmerken: Kwalitatief & Kwantitatief onderzoekKenmerken: Kwalitatief & Kwantitatief onderzoekEr zijn twee algemene onderzoeksmethoden, namelijk kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Welke van deze onderzoeksmetho…

Bloedingsziekte (Pseudomonas syringae) treft paardekastanjeBloedingsziekte (Pseudomonas syringae) treft paardekastanjeWanneer we een zieke paardekastanje zien, denken we spontaan aan de kastanjemineermot (Cameraria ohridella). Toch is dit…
Stabiliteit van bomen bepalenStabiliteit van bomen bepalenIn een eerder verschenen artikel werd besproken hoe je via een visuele controle de gezondheid van een boom kan bepalen.…
Bronnen en referenties
  • Wat is onderzoek? - N. Verhoeven

Reageer op het artikel "Kwantitatieve analyse: kwantitatieve gegevens verwerken"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Rebeccahoogers
Gepubliceerd: 22-01-2012
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Onderzoek
Special: Onderzoek
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!