Uit de Orde van Advocaten gezet

De bekende advocaat Bram Moskowitz (52) werd wegens wangedrag uit de Nederlandse Orde van Advocaten gezet.' Hij werd daartoe geschrapt van het tableau.' Wat betekent dit allemaal precies en hoe kon de Tuchtraad van de Orde daar in zijn geval uiteindelijk mee instemmen? Hoe werkt het precies als je advocaat wil worden en hoe gaat het in zijn werk als er disciplinair gestraft moet worden?

Het beroep advocaat

Het beroep van advocaat is een zogenaamd beschermd beroep. Dat betekent dat je je niet zomaar advocaat kunt noemen zonder te hebben voldaan aan de regels die de Orde van Advocaten stelt door middel van de zogenaamde Advocatenwet. (De advocatenwet is voor het laatst geactualiseerd op: 11 oktober 2011 en mag een moderne wet genoemd worden.)

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om advocaat te kunnen worden

 • Je moet uiteraard een rechtenstudie hebben gevolgd aan een erkende universiteit (in het E.G. gebied).
 • Voorts moet je op zijn minst 3 jaar lang 'daadwerkelijk en regelmatig' in Nederland in het Nederlandse recht, met inbegrip van het gemeenschapsrecht als advocaat werkzaam zijn geweest. Met daadwerkelijk en regelmatig wordt bedoeld dat het inderdaad je beroep is geweest, dat je er niets naast hebt gedaan. Er wordt dus van je geëist dat je drie jaar lang full-time bezig bent geweest met juridisch werk.

Verzoek tot inschrijving als advocaat

Het verzoek tot inschrijving als advocaat moet gedaan worden aan de voorzitter van de rechtbank van het arrondissement (rechtsgebied) waarin de verzoeker zijn advocatenkantoor wil houden. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden. De verzoeker moet een document aanbieden dat werd afgegeven door de raad van toezicht van het arrondissement waarin hij het laatst kantoor heeft gehouden, waarin staat dat hij:
 • niet tuchtrechtelijk is veroordeeld
 • niet in staat van faillissement heeft verkeerd
 • geen schuldsaneringsregeling heeft (gehad).

Als aan alle regels is voldaan kan de verzoeker als advocaat worden ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten. (Het tableau is tegenwoordig niets anders dan een lijst, waarop alle in Nederland ingeschreven en praktiserende advocaten zijn vermeld.)

De eerste drie jaar mag de net beëdigde en ingeschreven advocaat niet zelfstandig zijn beroep uitoefenen. Hij werkt dan als stagiair onder een ervaren advocaat als patroon. Pas als de advocaat-stagiair de verplichte beroepsopleiding heeft voltooid en ook een aantal door de regionale balie voorgeschreven cursussen heeft gevolgd, krijgt hij na afloop van drie jaar een stageverklaring. Daarna mag hij zelfstandig advocaat worden.

Tableau: het beroep van advocaat is officieel al meer dan 200 jaar oud. (Ingesteld in de Napoleontische tijd in Nederland in 1810.) Inschrijving geschiedde vroeger op een bord. (Tableau is Frans voor bord.)

Het schrappen van een Advocaat van het tableau

In de advocatenwet regelt artikel 9 de mogelijkheid om een advocaat van het tableau te schrappen, of populairder gezegd om hem uit de advocatuur en het beroep van advocaat te verwijderen. Het artikel noemt reden van verwijdering zoals:
 • wanneer de advocaat de raad van toezicht of het hof van discipline onjuiste- of onvolledige inlichtingen heeft verstrekt of zich aan ernstige misdraging heeft schuldig gemaakt.
 • Als er gegronde vrees bestaat dat de betrokkene als advocaat inbreuk zal maken op de voor de advocaten geldende wetten verordeningen en besluiten of zich anderszins heeft schuldig gemaakt aan enig handelen of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt.

Verplichtingen van de advocaat m.b.t. onderhoud vakbekwaamheid

De advocaat is verplicht elk jaar ten minste 20 opleidingspunten te behalen. In de Regeling vakbekwaamheid is neergelegd welke activiteiten in aanmerking komen voor toekenning van opleidingspunten en hoeveel punten aan welke activiteiten kunnen worden toegekend. De advocaat moet kunnen aantonen, dat de activiteit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Hiervoor moet de advocaat bewijs (schriftelijk bewijs van deelname, programma) kunnen overleggen. Jaarlijks vindt een digitale controle plaats op het behaalde aantal opleidingspunten in het kader van het onderhoud vakbekwaamheid.

De schrapping van Bram Moscowitz van het tableau

Er waren drie hoofdklachten met betrekking tot de schrapping van Bram Moskowitz (B.M.):
 • Verschillende cliënten hadden geklaagd over de hoogte van de nota's van B.M. en waren daar zelfs procedures over begonnen. B.M. beloofde de zaken in te zien en het onverschuldigde geld terug te betalen. Tot de schrapping voor het Hof werd uitgesproken op 22 april 2013 had B.M. nog aan niemand iets terugbetaald.
 • B.M. gaf toe dat hij hoge bedragen contant geld van zijn cliënten had aangenomen, zonder te voldoen aan de verplichting om de deken van de Orde van Advocaten daarvan in kennis te stellen. Daarnaast had hij verschillende malen met de fiscus een regeling moeten treffen, nadat er onregelmatigheden in zijn belastingopgaven waren geconstateerd. Er werd tevens geconstateerd dat zijn administratie op zijn kantoor een 'puinhoop' was.
 • B.M. had al tijden lang niet voldaan aan zijn verplichtingen met betrekking tot het 'onderhoud vakbekwaamheid.' Hij gaf de indruk dat hij dat aan zijn laars lapte. Hij was per slot van rekening een beroemde strafpleiter. Het Hof had geen waardering voor deze vorm van arrogantie.

Komt schrapping van het tableau vaak voor?

Er zijn gemiddeld 30 schrappingen van het tableau per jaar. Dat lijkt ernstiger dan het is. Disciplinaire schrapping komt minder vaak voor dan dat getal aangeeft: je wordt verondersteld je te laten schrappen van het tableau als je het beroep van advocaat niet meer voltijds kunt uitoefenen. Als voorbeeld: burgermeester Eberhard van der Laan van Amsterdam was ooit advocaat, maar het moment dat hij zijn politieke carriere niet meer kon verenigen met zijn baan als advocaat zal hij om een schrapping moeten hebben gevraagd.

Conclusie:

Mr. G. Spong, beroemd strafpleiter en kennis van Bram Moskowitz gaf aan dat het hem speet dat zo'n briljante strafpleiter uit de advocatuur zou verdwijnen. Aan de andere kant mag het duidelijk zijn dat ook voor beroemde advocaten geldt: "wie met vuur speelt kan zijn handen branden."
De uitspraak van staatssecretaris Teevens over de Orde van Advocaten 'dat slagers hun eigen vlees niet moeten keuren' omdat hij een voorstander is van staatstoezicht m.b.t. de advocatuur zal waarschijnlijk niet in Bram Moskowitz' voordeel hebben gewerkt. De Orde wilde duidelijk aangeven dat er voor haar geen handje-klap bestaat als het gaat om advocaten die zich misdragen, hoe goed ze verder ook zijn in de rechtszaal.
© 2013 - 2024 Hermesse, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Advocaat Een advocaat inschakelenWe kennen ze allemaal van bekende televisieseries en films, of uit de boeken van John Grisham. Gelikte mannen in donkere…
Bram Moszkowicz: gewezen strafpleiter en advocaatBram Moszkowicz is Nederlands bekendste advocaat en strafpleiter en bovendien een televisiebekendheid van de bovenste pl…
Mogen advocaten liegen tegen de civiele rechter?Mogen advocaten liegen tegen de civiele rechter?In Amerikaanse tv-series worden advocaten soms neergezet als volleerde leugenaars, die door list en bedrog rechters wete…

Het recht: hoger beroep, cassatieHet recht: hoger beroep, cassatieHet in hoger beroep gaan in rechtszaken is niets anders dan een nieuw oordeel in een bepaalde zaak. Maar kan iedereen in…
Het recht: rechtsgebiedenHet recht: rechtsgebiedenDe plattegrond van het recht kan op meerdere manieren worden ingedeeld. De meest globale indeling is die tussen het priv…
Bronnen en referenties
 • http://www.uwwet.nl/wetten-en-regelingen/privaatrecht/advocatenwet/inhoudsopgave.htm
 • http://www.uw-advocaat.com/juridische-info/schrapping-van-het-tableau--schrappen-van-het-tableau--geschrapt-van-het-tableau
 • http://www.advocatie.nl/roosendaalse-advocaat-van-tableau-geschrapt
 • http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlboulevard/crime/articleview/)/components/actueel/rtlboulevard/2013/02_februari/crime/moszkowicz_vecht_tegen_schrappen_tableau.xml
 • https://www.advocatenorde.nl/2720/advocaten/onderhoud-vakbekwaamheid
 • http://nos.nl/audio/465019-teeven-als-slager-niet-eigen-vlees-keuren.html
Hermesse (125 artikelen)
Laatste update: 29-04-2013
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Recht en wet
Bronnen en referenties: 6
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.