Welvaart, markten en overheid (rechtseconomie)

Welvaart, markten en overheid (rechtseconomie) In dit artikel worden enkele kernbegrippen van de (rechts)economie beschreven. Daarnaast wordt er gekeken naar de verzekeringsmarkt en wat mogelijke oplossingen zijn van het falen van deze markt.

Vraagstukken

Binnen de economie en het recht zijn er diverse vraagstukken. De belangrijkste hiervan zijn:
 • Welke invloed wordt er nu precies door het recht uitgeoefend op de economie?
 • Heeft het geldende recht ook inderdaad de beoogde veranderingen?
 • Heeft een eventuele verandering van het recht consequenties die tot andere/betere resultaten zouden kunnen leiden?

Criteria

Om te kunnen bepalen of bepaalde maatregelen het maximale nut opleveren voor de samenleving worden diverse criteria gehanteerd. Deze criteria zijn het Pareto-criterium en het Hicks-Kaldor-criterium.

Pareto-criterium

Het Pareto-criterium houdt in dat er sprake is van een toename van de maatschappelijke welvaart indien het nut van een of meer leden van de samenleving groter wordt zonder dat het nu van enig ander lid van de samenleving kleiner wordt.

Hicks-Kaldor-criterium

Het Hicks-Kaldor-criterium is een ruimer begrip dan het Pareto-criterium. Hierbij kunnen leden van de samenleving er op achteruit gaan qua nut, maar kan de maatschappelijke welvaart nog steeds toenemen indien het nut van de andere leden van de samenleving meer groeit dan dat het verlies van de eerstgenoemden groot is en dus het verlies kan compenseren.

Veronderstellingen

Veronderstellingen in de economie over de voorkeur van individuen:
 1. Volledige voorkeursordening
 2. Voorkeursordening transitief
 3. Individuen verkiezen meer boven minder

Markt

Een markt is een abstracte plaats waar een of meer vragers en een of meer aanbieders elkaar ontmoeten.

Van belang bij transacties op markten met betrekkin tot de transactiekosten is het volgende:

 1. De mate waarin er investeringen nodig zijn die specifiek voor de desbetreffende transactie worden gedaan.
 2. De frequentie waarmee dergelijke transacties plaatsvinden.
 3. De complexiteit van de transactie en de onzekerheid over de kwaliteiten van de bij de transactie betrokken goederen.
 4. De ingewikkeldheid van het meten van de kwaliteiten van de bij de transactie betrokken goederen.
 5. De mate waarin een bij de transactie betrokken partij afhankelijk is van derden.

Marktfalen

Mogelijke oorzaken van marktfalen zijn:
 1. Externe effecten
 2. Collectieve goederen
 3. Onvolledige mededinging
 4. Informatiegebreken

Collectieve goederen

 1. Baten van het collectieve goed zijn non-exclusief (voor iedereen beschikbaar)
 2. Aanspraken op het goed zijn non-rivaliserend (gaan niet ten koste van andere individuen)

Falen van verzekeringsmarkten

Ook verzekeringsmarkten kunnen falen. Dit kan gebeuren door:
 • Moreel risico: na het afsluiten van een verzekering kunnen mensen zich anders gaan gedragen. Een mogelijke oplossing is het instellen van een eigen risico.
 • Adverse selectie: Niet ieder individu loopt hetzelfde risico. Verzekeraars maken geen onderscheid hiertussen. Een mogelijke oplossing is aan het aanbieden van verschillende pakketten met verschillend eigen risico of inhoud van het pakket.
© 2010 - 2024 Jeanpaul88, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kwaliteitstool: Het Pareto-diagramKwaliteitstool: Het Pareto-diagramEen Pareto-diagram is een van de meest gebruikte tools om inzichtelijk te maken wat de belangrijkste aspecten zijn in ee…
Het consumentensurplus en producentensurplusHet consumentensurplus en producentensurplusStel dat je erg graag op vakantie wilt. Je wilt graag met het vliegtuig naar Madrid en bent bereid voor het vliegticket…
Economie: WelvaartEconomie: WelvaartUitleg over de vraag: wat is economie? In dit artikel leggen we het derde antwoord uit: Economie is (oa) welvaart. Wat i…
Zeven tips om financiële welvaart te creërenZeven tips om financiële welvaart te creërenWaarom leven andere mensen in financiële welvaart en jij niet? Lees hier zeven tips die jou kunnen helpen om financiële…

Gini-coëfficiënt en Gini-indexWat is de Gini-coëfficiënt in de economie en waar wordt het voor gebruikt? Zitten er veel verschillen in de Gini-coëffic…
Evolutie van de landbouwEvolutie van de landbouwDe mens heeft voedsel nodig. Aanvankelijk leefde mens van jacht en visvangst. Hij vulde dit voedsel aan met wat de natuu…
Bronnen en referenties
 • Recht en efficiëntie - een inleiding in de economische analyse van het recht - Van Velthoven & Van Wijck - vierde druk
Jeanpaul88 (13 artikelen)
Gepubliceerd: 02-01-2010
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.