Disclosure - vrijwillig of verplicht

Disclosure - vrijwillig of verplicht Disclosure is elke vorm van communicatie van ondernemingen richting de beleggers. Redenen zijn om de relatie met de beleggers optimaal te krijgen, maar toch zijn er ook nadelen aan verbonden in de kostensfeer. Een artikel over disclosure.

Disclosure

Het belang van vermogensmarkten wereldwijd blijft groeien en ook de individuele investeerder raakt er steeds meer in geïnteresseerd. Het resultaat daarvan is dat disclosure, investeerders bescherming, aandeelhouders waarde en aandelenmarkten steeds belangrijker worden. Disclosure is elke vorm van communicatie met beleggers; iedere vorm van informeren van beleggers door het management d.m.v. persberichten, internet, etc. Reden Hiervoor is voornamelijk de relatie met beleggers te onderhouden (met als idee een zo hoog mogelijke prijs voor de aandelen). Maar waarom aanvullende disclosure? Financiele verslaglegging is algemeen en hoeft niet perfect te zijn; er is consensus gedaan voor een standaard, dus wellicht wil het management meer kwijt dan wat de regels vragen.

In landen waar het vermogen gehaald wordt bij aandeelhouders, is het belang van een goede disclosure belangrijker dan in landen die vooral het vermogen bij banken en/of familie vandaan halen.

Vrijwillige disclosure – van belang om interesse te wekken bij de financiele analisten en investeerders. Daarnaast ook het verhogen van de liquiditeit van de aandelen.

Full disclosure, maar… probleem in geloofwaardigheid en communicatiekosten
Geloofwaardigheid; niet alleen praatjes en alle informatie naar buiten brengen, maar kunnen ze het ook hard maken? Daarnaast moet het ook nog geloofd worden door de beleggers. Een hulpmiddel hiervoor is signalling, dat is laten zien dat je zelf in de informatie geloofd. Als je geld nodig hebt en je dividend verhoogt dan geloof je in waarde creatie. Of als de bank wil financieren is dat ook een goed signaal naar buiten.

Kosten

Het is niet goed om alle plannen naar buiten te brengen (concurrentiekosten). Ook niet om alle verwachtingen naar buiten te brengen (aansprakelijkheidskosten). Ook kun je te maken krijgen met verandering in verslaggeving (politieke kosten). Mensen ontslaan, maar toch een winst rapporteren? Moeilijk te verkopen aan omgeving (arbeidskosten). Hoge winsten aan beleggers rapporteren en een lage winst aan de fiscus? (fiscale kosten)

Verplichte disclosure

Verplichte informatie komt niet alleen voort uit regels, er bestaan ook verplichtingen van publiceren als dat gebruikelijk is in de bedrijfstak. De belegger verwacht dat alle bedrijven ‘hetzelfde’ naar buiten brengen. Bestuursverslag is een vorm van verplichte disclosure; woordelijke toelichting management van geleverde prestaties en toekomstige prestaties

Amerikaans systeem is het meest strengste systeem, SOX bij wet. De EU maakt veel gebruik van de regel: ‘pas toe of leg uit’. De markt is erg streng in de VS, moeten buitenlandse bedrijven zich dan op die markt gaan begeven? Het kan een voordeel zijn; kies je voor het strengste systeem, dan geeft dat een goed beeld naar buiten toe. Voor de markt kan het ook een nadeel zijn; bedrijven kunnen door het strenge systeem afgeschrikt worden en dat zal dan tekort doen aan de markt.

Harmonisatie accountingregels

Harmonisatie wereldwijd van de accounting regels door convergentie; het samenkomen van verslaggeving, om tot richtlijnen te komen voor nieuwe regels en wetten. Standaardisatie is allemaal een nieuwe standaard, allemaal IFRS en convergentie wordt los gelaten
Voordelen:
 • Beter perfecte internationale vermogensmarkt
 • Betere vergelijkbaarheid, dus betere beleggingsbeslissingen
 • Maakt internationale fusies en overnames makkelijker
 • Vergemakkelijkt accountantscontrole
 • Vergemakkelijkt consolidatie
 • Vermindert verslaggevingkosten multinationals

Nadelen:
 • Informatieverlies door verlaging nationale flexibiliteit
 • Verhoging directe verslaggevingkosten
 • Verhoging kosten door extra regelgevers en toezichthouders
 • Verlaging opbrengsten accountantscontrole
 • Verlaging concurrentiemogelijkheden internationale vermogensmarkten

Frost & Lang geven vier principes waarmee investeerders georiënteerde markten kunnen opereren:
 • Kostenefficiëntie; de kosten moeten even proportioneel zijn als de opbrengsten
 • Marktvrijheid en flexibiliteit; geen belemmering concurrentie en ontwikkeling markt
 • Transparante financiele rapportages en full en complete disclosure
 • Gelijke behandeling investeerders in thuisland en uit buitenland

Corporate governance mechanisme bij Dallas:
 • Infrastructuur markt; structuur toezichthouder, eigendomsrechten
 • Juridische omgeving; type juridisch systeem, aandeelhouders rechten, vennootschapsrechten
 • Regelgeving; regelgevende instanties en de controle, effectiviteit van de handhaving
 • Informatieve infrastructuur; accountants-, controlestandaarden, structuur accountants

XBRL is een open standaard om gegevens via internet uit te wisselen. Het gaat om rapportering naar controle instanties of tussen verschillende bedrijven.
© 2011 - 2024 Annfinance, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De voluntary disclosure theory en de institutionele theorieDe voluntary disclosure theory en de institutionele theorieNaast de agency theorie en de legitimatie theorie bestaan er meerdere theoriën voor de maatschappelijke positie, het bes…
Vraag en aanbod van externe accountantsdienstenVraag en aanbod van externe accountantsdienstenDe accountant speelt een belangrijke rol in het probleem met de geloofwaardigheidskloof; met name de belangenconflicten…
Resultaatmanagement (earnings management)Resultaatmanagement (sturing) kan bekeken worden vanuit het perspectief van financiele verslaggeving en vanuit het contr…
Filmrecensie DisclosurerecensieFilmrecensie DisclosureDisclosure is een speelfilm uit 1994 werd werd geregisseerd door Barry Levinson en geproduceerd door schrijver Michael C…

Kwaliteitsverbetermethodiek: Lean Six SigmaIn de huidige economie krijgen de klanten een steeds meer bepalende stem: men wil diensten of producten sneller ontvange…
Internationale jaarrekeningen-analyseInternationale jaarrekeningen-analyseDoor globalisatie wordt het speelveld van de accountant steeds groter, maar waar moet men allemaal op letten? De noodzaa…
Bronnen en referenties
 • International Accounting, Seventh Edition, Choi & Meek, Pearson
Annfinance (119 artikelen)
Gepubliceerd: 31-05-2011
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.