Het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek Bij een onderzoek onder een bepaalde bevolkingsgroep of doelgroep, is het nodig om een methode van onderzoek te kiezen. Hierin zijn er in feite twee keuzes; enerzijds kwalitatief onderzoek en anderzijds kwantitatief onderzoek. Hoewel beide soorten onderzoek verschillend van aard zijn, kunnen bepaalde onderzoeken ook heel dicht aan beide categorieën raken. Ook is het mogelijk om een onderzoek uit te voeren dat voor een gedeelte uit kwalitatief onderzoek en voor een gedeelte uit kwantitatief onderzoek bestaat; een dergelijk combinatieonderzoek kan in sommige gevallen eerder tot een conclusie leiden of tot een zorgvuldiger onderzoek leiden.

Wat is kwalitatief onderzoek?

Kwalitatief onderzoek is één van de meest gebruikte soorten onderzoek, de andere soort zijnde kwantitatief. Het doel van kwalitatief onderzoek is het vergaren van informatie over het wat en waarom rond een bepaald onderwerp. Dergelijke informatie zal altijd vergaard worden in een bepaalde doelgroep, waarbij het doel van kwalitatief onderzoek niet zozeer is om statistisch bewijsbare informatie te vergaren, maar juist om informatie te vergaren over de redenen van bepaalde activiteiten, gebeurtenissen of handelingen. Waarom wordt iets gedacht? Waarom gebeurt iets? Wat is er aan de hand? Soms worden bewuste motivaties of redenen van personen besproken, maar het kan ook zijn dat er gezocht wordt naar onbewuste oorzaken of motivaties, door bijvoorbeeld projectieve technieken. Kwalitatief onderzoek kan ook gebruikt worden om een bepaalde groep een invloed te laten uitoefenen op verbeteringen in een organisatie of bedrijf. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ideeënbox waarin iedereen zijn ideeën ter verbetering van de organisatie kan doen, dit is ook een vorm van kwalitatief onderzoek zolang de informatie niet verzameld wordt middels een multiple choice-formulier. De meest gebruikte vorm van kwalitatief onderzoek is echter het interview.

Wat is kwantitatief onderzoek?

Kwantitatief onderzoek is van een heel andere orde dan kwalitatief onderzoek. Met het verrichten van kwantitatief onderzoek wordt getracht een bepaalde statistische oorzaak of verdeling te achterhalen. Het doel is dan ook om vragen te beantwoorden in termen van getallen. Bijvoorbeeld hoeveel procent van Nederland een blauwe auto heeft of hoeveel Nederlanders op de VVD of PVV stemmen. Ook tevredenheidsonderzoeken worden vaak uitgevoerd middels een kwantitatief onderzoek, waarbij gezien kan worden hoeveel procent tevreden is, hoeveel procent niet tevreden is of wat het gemiddelde cijfer is dat de organisatie of het product krijgt. Om betrouwbare gegevens te verkrijgen is het bij kwantitatief onderzoek belangrijk om voldoende informatie te hebben en dus een grote poel van respondenten te hebben. Bij kwantitatief onderzoek wordt dan ook veelal gebruikgemaakt van een enquête.

Resultaten van kwantitatief onderzoek kunnen gepresenteerd worden op een cijfermatige of grafische wijze. Het gebruik van diagrammen, tabellen of grafieken is niet ongewoon bij de presentatie van de uitkomsten van een kwantitatief onderzoek. Een dergelijke presentatie kan de duidelijkheid van de uitkomsten ondersteunen door een betere zichtbaarheid van de trends, relaties of verbanden.

Wat zijn de voordelen en nadelen van kwalitatief onderzoek?

Kwalitatief onderzoek biedt de volgende voordelen:
  • Er kan snel inzichtelijk gemaakt worden wat er speelt in de onderzoekspopulatie
  • Men kan eenvoudig doorvragen indien een interessant punt wordt aangestipt
  • Het is mogelijk om redenen te vragen achter bepaalde antwoorden
  • Er kan gedurende het onderzoek bijgestuurd worden als blijkt dat er een ander probleem of een andere causaliteit speelt
  • Men kan respondenten geruststellen of anderszins stimuleren om eerlijk en open te antwoorden

Als nadeel van kwalitatief onderzoek kan echter wel genoemd worden dat resultaten niet statistisch verwerkt kunnen worden. De resultaten van kwalitatief onderzoek zijn dus eerder geschikt om een inkijkje te krijgen in wat er leeft, maar niet om statistische verbanden aan te tonen.

Wat zijn de voordelen en nadelen van kwantitatief onderzoek

De genoemde voordelen en nadelen van kwalitatief onderzoek zijn in feite juist de tegengestelde als bij kwantitatief onderzoek. Dat wil zeggen dat het nadeel van kwalitatief onderzoek bijvoorbeeld is dat de resultaten niet statistisch representatief zijn, maar bij kwantitatief onderzoek zijn de resultaten juist wel statistisch representatief. Dit is dan ook het grootste voordeel van kwantitatief onderzoek.

Als grootste nadeel van kwalitatief onderzoek kan gesteld worden dat er geen mogelijkheid is om door te vragen. Er wordt van tevoren een bepaald onderzoek uitgestippeld dat vervolgens bij een aantal respondenten gevolgd wordt, maar waar niet bij doorgevraagd kan worden als er onverwachte resultaten uit komen. Het kan dus best zijn dat een kwantitatief onderzoek resultaten oplevert die niet verwacht zijn, maar wel een reden geven voor een nieuw onderzoek.

Combineren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Er zijn verschillende mogelijkheden om kwantitatief en kwalitatief onderzoek te combineren, hoewel dit niet altijd noodzakelijk is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een bepaald onderzoeksdoel eerst te onderzoeken door het houden van interviews om daardoor een beter beeld te krijgen van het onderwerp. Vervolgens kan dan door middel van een kwantitatief onderzoek onderzocht worden of een bepaalde relatie die naar voren lijkt te komen in kwalitatief onderzoek ook daadwerkelijk statistisch significant is.
© 2016 - 2024 Polkozic, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Kenmerken: Kwalitatief & Kwantitatief onderzoekKenmerken: Kwalitatief & Kwantitatief onderzoekEr zijn twee algemene onderzoeksmethoden, namelijk kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Welke van deze onderzoeksmetho…
Onderzoek doen: de aanleidingTegenwoordig worden er miljoenen onderzoeken naar allerlei verschillende onderwerpen gedaan. Er zijn ook vele verschille…
OnderzoeksmethodenOnderzoeksmethodenAls je een marktonderzoek gaat uitvoeren zul je een onderzoeksmethode moeten kiezen. Hier kun je vinden welke onderzoeks…
OnderzoeksmethodenOnderzoeksmethodenEr zijn verschillende soorten onderzoek: fundamenteel versus praktijkgericht onderzoek (bureau-onderzoek en veldonderzoe…

Leren en geheugen: van filosofie naar psychologieLeren en geheugen: van filosofie naar psychologieLeren en geheugen is een onderzoeksgebied dat tegenwoordig vooral thuishoort in de neuropsychologie. Ooit behoorden onde…
Hoe ontstaat muzieksmaak en wat zegt het over je?Hoe ontstaat muzieksmaak en wat zegt het over je?Iedereen kent het, je bent helemaal lyrisch over een liedje en wanneer je het eindelijk aan je vrienden laat horen krijg…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: OpenClipartVectors, Pixabay
  • www.rightmarktonderzoek.nl
  • http://klanttevredenheidsonderzoek.be/index.php?page=14
Polkozic (439 artikelen)
Gepubliceerd: 26-01-2016
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Onderzoek
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.