InfoNu.nl > Wetenschap > Techniek > Techniek: Pagina 25
Artikelen 241 - 250 in de rubriek Techniek

Techniek (Wetenschap)

Hoe reken je een betonnen balk door?

Hoe reken je een betonnen balk door?

Overal in huis liggen betonnen balken om belasting naar de dragende lijn af te dragen. Het kan zijn dat je die balken extra wilt belasten. Ook kan het zijn dat je zelf een betonbalk in huis wilt toepa… Geinformeerd, Liggerberekening, 05-10-2012
Van bauxiet tot aluminium

Van bauxiet tot aluminium

Aluminium komt voor als verbinding met zuurstof en andere elementen. Het is op siliciumoxide (zand) na de meest voorkomende verbinding op aarde. De aardkorst bestaat voor 8% uit aluminium houdende gro… Custor, 05-10-2012
Hoe herleid je momenten bij een ligger op twee steunpunten?

Hoe herleid je momenten bij een ligger op twee steunpunten?

De bepaling van het representatieve of reken moment - maximale belastingstoestand voor een ligger uitgedrukt in kNm uitgerekend door belasting maal arm - is van belang om sterkte en stijfheid van mate… Geinformeerd, Liggerberekening, 05-10-2012
Maak van aannames werkelijkheid en creëer continuïteit

Maak van aannames werkelijkheid en creëer continuïteit

Bij veel rekenkundige bepalingen en berekeningen worden tot op heden nog steeds veel aannames met zogenaamde ervaringscijfers gedaan. Enkele aannames zijn inmiddels achterhaald. De aannames waarop hie… America, 06-08-2012
Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud (RGVO)

Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud (RGVO)

RGVO staat voor Resultaat Gericht Vastgoed Onderhoud, een item dat voornamelijk in de schilderswereld is geïntroduceerd. Het is tot stand gekomen door de samenwerking van schilders, verfleveranciers e… America, 06-08-2012
Binnenschilderwerk: technisch of esthetisch?

Binnenschilderwerk: technisch of esthetisch?

Schilderwerk heeft als doel het houtwerk te beschermen en het object te verfraaien. De bescherming van het hout noemen we “technisch” en de verfraaiing noemen we ”esthetisch”. Technisch schilderwerk w… America, 01-08-2012
Invar staal: staal zonder thermische uitzetting

Invar staal: staal zonder thermische uitzetting

Invar is een austenitische nikkel-ijzerlegering met tussen 36% en 50% nikkel. Bij een nikkelgehalte van 36% heeft het materiaal de laagste uitzettingscoëfficiënt van alle metalen. Officieel wordt de l… Custor, 13-07-2012

Het geheugenmetaal van Roswell en Uri Geller

Geheugenmetaal is de benaming die gebruikt wordt voor legeringen met "geheugen” eigenschappen. Deze eigenschappen houden in dat het materiaal, nadat het is vervormd op kamertemperatuur, bij opwarmen t… Custor, 30-06-2012

Zoet water uit zeewater onder handbereik

Een nieuwe methode om water te ontzilten is onder handbereik en is concurrerend. De toepassing zal voor landen met een gebrek aan zoet water een zegen zijn. Eenvoudig in gebruik en grotendeels zelfs e… Hvk1953, 19-06-2012

Duplex roestvast staal: Eigenschappen en toepassingen

Ferritische en martensitische roestvaste chroomstalen zijn corrosievast bij goede mechanische eigenschappen en worden toegepast in corrosieve milieus waarbij slijtage optreedt en/of sterkte gewenst is… Custor, 19-06-2012