InfoNu.nl > Wetenschap > Wetenschappers > Wetenschappers: Pagina 4
Artikelen 31 - 40 in de rubriek Wetenschappers

Wetenschappers (Wetenschap)

Carl Linnaeus (1707-1778)

Carl Linnaeus (1707-1778)

Carl Linnaeus was een beroemde wetenschapper. Hij was geboren in 1707 in Zweden. Carl Linnaeus is wereldberoemd geworden omdat hij de bedenker was van wetenschappelijke namen voor planten en dieren. C… Randy1991, 29-05-2013

Rosalind Franklin

Rosalind Franklin was een biofysicus en een röntgenstraal kristallografe. Ze heeft behalve haar bijdrage aan het begrip van de structuur van DNA ook belangrijke bijdragen geleverd aan het begrip van d… Leannemunnik, 29-03-2013

Sigmund Freud (1856-1939)

Je reinste pornografie, zegt de een. Werk van ongekende invloed, zegt de ander. Maar voor of tegen, iedereen kent Sigmund Freud. Zo'n 150 jaar geleden werd hij geboren. Wat deed die man in zijn leven? Randy1991, 15-03-2013
Wat is een elektrofysioloog?

Wat is een elektrofysioloog?

Als mensen over het beroep elektrofysioloog horen, vragen ze zich waarschijnlijk af wat dit is? Een elektrofysioloog houdt zich bezig met de hersenactiviteit van hersencellen. Belangrijker voor mensen… Randy1991, 08-03-2013

Wetenschappelijke expert in de liefde: Dr. Helen Fisher

Dr. Helen E. Fisher is de meest gerespecteerde wetenschapper op het gebied van de liefde. Ze is professor en onderzoeker voor de afdeling antropologie aan de Rutgers Universiteit (New Jersey). Iederee… Roberta, 19-02-2013
Dioscorides, Pionier der Geneeskunde en Kruidenwetenschap

Dioscorides, Pionier der Geneeskunde en Kruidenwetenschap

Dioscorides was een grootheid in de geneeskunde omdat hij een zeer belangrijk boek heeft geschreven wat minstens 1500 jaar lang het belangrijkste geneeskundige handboek was. Hippocrates mag dan als be… Tom008, 22-01-2013

De holle aarde gezien door Jan Lamprecht

Jan Lamprecht is computeradviseur en onderzoeker die zich jarenlang heeft verdiept in de vraag of de aarde hol is. Hij werd op het spoor van deze gedachte gebracht door een vriend. De holle aarde zou… Tom008, 19-12-2012
Professionalisatie van de wiskunde

Professionalisatie van de wiskunde

De wiskunde was in de eerste helft van de negentiende eeuw sterk gelinkt aan het geloof. Wiskundigen zagen hun wetenschap graag als de taal waarin God de natuurwetten schreef. Aan het einde van de neg… Mato, 09-05-2012
Demarcatie van het domein van de wetenschap

Demarcatie van het domein van de wetenschap

In de negentiende eeuw probeerden wetenschappers voor zichzelf een betere maatschappelijke positie te vergaren. Hiertoe moesten ze zichzelf afzonderen, tot op zekere hoogte, van de rest van de samenle… Mato, 09-05-2012
Wetenschap en geloof in de negentiende eeuw

Wetenschap en geloof in de negentiende eeuw

Wetenschap en religie hebben de reputatie totaal niet met elkaar overweg te kunnen. De wetenschap wordt veelal gezien als vooruitstrevend en open, terwijl de kerk conservatief is en vooruitgang probee… Mato, 09-05-2012