Economie: behoeften en schaarste

Economie: behoeften en schaarste Uitleg over de vraag: Wat is economie? In dit artikel leggen we het tweede antwoord uit: Economie is (oa) behoeften en schaarste. Wat is schaarste binnen de economie? Waarom moet de mens voortdurend keuzes maken om in zijn eigen behoefte te kunnen voorzien? Waar houd de economie zich eigenlijk mee bezig? Wat bestudeert de economie? Kunnen we met de drie productiefactoren natuur, arbeid en kapitaal schaarste terugdringen? Economie is behoeften en schaarste, een overzicht:

Primaire behoeften of basisbehoeften

Wat zijn primaire behoeften of basisbehoeften? Primaire behoeften of basisbehoeften zijn behoeften van de mens waarin moet worden voorzien wil het leven niet in gevaar komen van de mens. Deze primaire behoeften of basisbehoeften van de mens zijn:
 • Eten,
 • Drinken,
 • Kleding,
 • Woning,
 • Veiligheid.

Secundaire behoeften van de mens

Secundaire behoeften zijn de overige behoeften van de mens. Vaak zijn deze behoeften stoffelijk van aard zoals materiele behoeften. Ook kent de mens een behoeften naar niet-materiele of immateriele behoeften zoals bijvoorbeeld een theaterbezoek of naar een bioscoop gaan.

Eigen behoeften versus opgelegde behoeften

Eigen behoeften zijn behoeften die over het algemeen uit de mens zelf voort komt. Opgelegde behoeften zijn verplichtingen en regels die opgelegd worden door (bijvoorbeeld):
 • Ouders,
 • School,
 • Overheid.

Voorzien in een behoefte: nut of nuttigheid

Nut of nuttigheid van een goed is het vermogen om in de behoefte van een mens te voorzien. Nut is een subjectief begrip, wat voor de ene mens een goed bijzonder nuttig is, kan voor een ander mens minder nuttig zijn of zelfs geen enkel nut hebben.

Ondernemingen en bedrijven: toename van de inkomsten

Ondernemingen en bedrijven doen er alles aan om in behoeften van mensen te voorzien. Hierdoor zullen de inkomsten van de ondernemingen en bedrijven toenemen. Door het toenemen van inkomsten zullen direct betrokken personen van de onderneming of bedrijf zelf ook over meer inkomsten beschikken om in hun eigen behoeften te kunnen voldoen.

Geld als ruilmiddel en betaalmiddel

Vroeger ruilde men goederen tegen goederen. Tegenwoordig hebben we de beschilling over muntstukken, het geld. Geld is nu wat vroeger een ruilmiddel was: een betaalmiddel. Zie voor meer informatie over geld als ruilmiddel de volgende artikelen: Geld als ruilmiddel en Ontwikkeling van het geldstelsel.

Geld: kopen en betalen van goederen

Doordat we de beschikking hebben over geld als betaalmiddel, kunnen we het opdelen in twee handelingen:
 1. De koper van goederen betaalt geld aan de verkoper,
 2. De verkoper van de goederen koopt van zijn ontvangen betaling van de koper, goederen of diensten naar zijn eigen keuze.

Keuze om te voorzien in de behoeften van de mens

Om te kunnen voorzien in onze eigen behoeften, moeten er keuzes gemaakt worden. We moeten keuzes maken omdat er een beperktheid is in de beschikbaarheid van de middelen. Deze voortdurende spanning tussen onze behoeften en de middelen om in de behoeften te voorzien heet: schaarste.

Economie: wat is schaarste?

Schaarste is: de spanning tussen de behoeften van de mens en de middelen om in de behoeften te voorzien.

Schaarste in economische zin

Schaarste heeft in economische zin een heel andere betekenis dan in het dagelijks taalgebruik. Een t-shirt is niet schaars, maar in economische zin is een t-shirt wel degelijk een schaars goed! Er zijn kosten gemaakt om het t-shirt te produceren, waarvoor men een bepaald bedrag voor moet betalen.

Vrije goederen, zijn alle goederen schaars in de economie?

Er bestaan goederen waar geen kosten aan zijn verbonden. Dit zijn de "vrije goederen", te denken valt aan bijvoorbeeld zonlicht en het water van een rivier. Vrijwel alle goederen in economische zin zijn schaars, met uitzondering van de vrije goederen.

Wat bestudeert de economie?

De economie bestudeert de verschijnselen die voortkomen uit het feit dat vrijwel alle goederen schaars zijn, waardoor er keuzes gemaakt moeten worden. De behoeftens van de mens zijn oneindig en onbeperkt, terwijl aan de andere kant de middelen om in de behoeften te voorzien, beperkt zijn. Hierdoor moet de mens constant keuzes maken.

Waar houdt de economie zich mee bezig?

De economie houdt zich bezig met de verschijnselen die voortkomen uit schaarste.

Productiefactoren natuur, arbeid en kapitaal

Om schaarste terug te dringen binnen de economie, zijn er middelen nodig om goederen en diensten te produceren. Deze middelen zijn de productiefactoren: natuur, arbeid en kapitaal.

Economie: oorsponkelijk productiefactor natuur

Alle natuurlijke hulpbronnen behoren tot de productiefactor natuur, zoals:
 • Grond,
 • Grondstoffen,
 • Water,
 • Lucht,
 • Zonlicht.
Deze natuurlijke hulpbronnen samen bepalen de volgende zaken:
 • Relief van een land,
 • Natuurlijke ligging van een land,
 • Klimaat.
(Bedenk: wat zou milieuvervuiling kunnen betekenen voor het productiefactor natuur binnen de economie?)

Economie: oorspronkelijk productiefactor arbeid

De productiefactor arbeid is en blijft onmiskenbaar bij elka productieproces. Arbeidskrachten zullen altijd nodig zijn, ongeacht de ontwikkelingen binnen de automatisering. Dienstverlening is een uitstekend voorbeeld: zonder arbeidskrachten geen dienstverlening!

Economie: afgeleide productiefactor kapitaal

Wat zijn kapitaal productiefactoren binnen de economie? Voorbeelden zijn oa:
 • Gebouwen,
 • Machines,
 • Vermogen,
 • Geldkapitaal.
Kapitaal productiefactoren zijn echter ook de volgende voorbeelden:
 • De voetbalschoen van een prof voetbalspeler,
 • De hark van een tuinman.
Kapitaal goederen kunnen alleen worden voortgebracht dmv de twee oorspronkelijke productiefactoren natuur en arbeid te combineren. Vandaar dat we het productie factor kapitaal een afgeleide productie factor noemen.
© 2009 - 2024 Roberta, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Economie: WelvaartEconomie: WelvaartUitleg over de vraag: wat is economie? In dit artikel leggen we het derde antwoord uit: Economie is (oa) welvaart. Wat i…
Productiefactoren - Economie op het voortgezet onderwijsProductiefactoren zijn middelen die gebruikt worden door mensen om iets te produceren of een dienst te leveren. Er zijn…
De economische wetenschapDe economische wetenschapUitleg over de vraag: wat is economie? In dit artikel leggen we het vierde antwoord uit wat economie is: de economische…
Nationaal inkomenNationaal inkomenHet nationaal inkomen geeft aan wat de verdiensten van een land zijn in een bepaalde periode. Deze periode is meestal ee…

Economie: de mens als consument en producentEconomie: de mens als consument en producentUitleg over de vraag: Wat is economie? In dit artikel leggen we het 6de antwoord uit: Economie en de mens als consument…
De eeuw van Azië en de economische opkomst van AziëDe eeuw van Azië en de economische opkomst van AziëDe meeste Aziatische landen hebben de kredietcrisis beter doorstaan dan Europa en de Verenigde Staten. In de vorige eeuw…
Bronnen en referenties
 • Economie - drs J.K. van den Haak - Uitgeverij Educatief - Leiden
Roberta (652 artikelen)
Laatste update: 09-10-2009
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.