Hard controls en de samenhang met soft controls

Hard controls en de samenhang met soft controls Over soft controls wordt steeds meer gesproken bij beheersing van organisaties. De tegenhanger hard controls verdwijnt naar de achtergrond. Maar wat zijn hard controls precies? En welke samenhang is belangrijk tussen soft en hard controls? Een artikel over de verschillende beheersingsvormen binnen organisaties.

Wat zijn hard controls?

Maatregelen die direct leiden tot zichtbaar ander gedrag of handelingen worden getypeerd als ‘hard’, inherent aan die maatregelen is dat ze goed waarneembaar zijn en dus te toetsen (De Heus en Stremmelaar, 2000). Andere benamingen voor hard controls zijn ook wel output controls, boundary systems en result/action control. Hard controls zijn de meer formele maatregelen, zoals een expliciete gedragscode die vastligt in een document (Vink en Kaptein, 2008). De harde maatregelen raken met name dus ook ‘hardere’ aspecten van de organisatie, zoals planning en control, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. (De Heus en Stremmelaar, 2000). Hard controls beogen onder meer gewenst gedrag af te dwingen (Kaptein en Wallage, 2010) door bijvoorbeeld procedures, functiescheidingen en administratieve systemen.

Het is niet zo dat hoe meer hard controls er zijn, hoe beter de organisatie haar doelstellingen kan behalen (Kaptein en Wallage, 2010). Empirisch onderzoek heeft aangetoond dat de effectiviteit van regels culvineair is en vanaf een bepaald punt juist meer regels leiden tot fouten (Katz-Navon et. al., 2005). Een overvloed aan hard controls kan het bevattingsvermogen van managers en medewerkers te boven gaan en kan leiden tot onwerkbare situaties en kan daarmee het verantwoordelijkheidsbesef van managers en medewerkers ondermijnen (Kaptein en Wallage, 2010).

Samenhang van hard en soft controls

Uit een statistische analyse blijkt ook dat de correlatie tussen de verschillende vormen van hard control significant is, want de correlaties variëren tussen de 0,42 en 0,65 bij p < 0,05 (Vink en Kaptein, 2008). Door deze correlatie is te concluderen dat falende hard controls zich geregeld gelijktijdig kunnen voordoen (Vink en Kaptein, 2008). Hard controls hebben ook een beperkte reikwijdte, ze kunnen niet elke vorm van ongewenst gedrag verhinderen, bijvoorbeeld door samenspanning kunnen regels ontlopen worden (Kaptein en Wallage, 2010). Hard controls staan niet op zichzelf, maar de werking hangt mede af van het draagvlak onder het management en de medewerkers. Het management en de medewerkers zullen moeten zorgdragen dat de naleving van de hard controls zichtbaar wordt in de praktijk. De managers en medewerkers zullen de maatregelen moeten begrijpen en bereid moeten zijn om de maatregelen te kunnen toepassen in de praktijk (Kaptein en Wallage, 2010).

Hard en soft controls in de praktijk

In de praktijk gaat het voornamelijk om het vinden van de juiste balans tussen hard en soft controls, want beide kunnen niet los gezien worden van elkaar (De Heus en Stremmelaar, 2000). Soft controls ondersteunen de werking van hard controls en kunnen ook aanwezig zijn als er geen hard controls zijn. Dan kunnen soft controls toch nog het gedrag van managers en/of medewerkers in de gewenste richting sturen (Kaptein en Wallage, 2010). Wel moet men in het achterhoofd houden dat hard controls zich niet beperken tot wat op papier staat en soft control niet per definitie ontastbaar zijn (Vink en Kaptein, 2008).

Empirisch is er ook een correlatie te vinden tussen een aantal soorten hard en soft controls. De soft controls voorbeeldgedrag en handhaving zijn gecorreleerd aan de hard controls ‘controletechnische functiescheiding’, door correlaties van 0,40 en 0,39 bij p < 0,05. Een goede werking van de functiescheiding hangt dus samen met voldoende voorbeeldgedrag en handhaving (Vink en Kaptein, 2008).

Lees verder

© 2011 - 2024 Annfinance, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Accountancy - de agency theorie en de legitimatietheorieAccountancy - de agency theorie en de legitimatietheorieVoor de bestaanrecht van accountants bestaan er een aantal theoriën. Twee van die theoriën wil ik gaan bespreken in dit…
De voluntary disclosure theory en de institutionele theorieDe voluntary disclosure theory en de institutionele theorieNaast de agency theorie en de legitimatie theorie bestaan er meerdere theoriën voor de maatschappelijke positie, het bes…
Levers of control: de belief systemsLevers of control: de belief systemsDe 'levers of control' van Simons is een toonaangevende publicatie. In de levers of control worden er vier handvatten ge…
Levers of control: de boundary systemsLevers of control: de boundary systemsDe boundary systems van de levers of control van Simons zijn de tegenhanger van de belief systems. Waar belief systems d…
Kwaliteitsverbetermethodiek: Lean Six SigmaIn de huidige economie krijgen de klanten een steeds meer bepalende stem: men wil diensten of producten sneller ontvange…
Bronnen en referenties
  • Heus, R. S. de, Stremmelaar, M.T.L (2000) Auditen van soft controls, Kluwer: Deventer
  • Vink, H.J., Kaptein, M. (2008), Soft controls bij de rijksoverheid, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, Vol. 80: 256-263
  • Kaptein. M., Wallage, P. (2010), Assurance over gedrag en de rol van soft controls: een lonkend perspectief. Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie, Vol. 84: 623-632
  • Katz-Navon, T., Naveh, E., Stern, Z. (2005), Safety climate in health care organizations: A multidimensional approacht, Academy of Management Journal, Vol. 48: 1075-1089
Annfinance (119 artikelen)
Gepubliceerd: 25-08-2011
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Economie
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.