Robert Scott (Bob) Lazar: Area 51 klokkenluider of fantast

Robert Scott (Bob) Lazar: Area 51 klokkenluider of fantast Robert Scott Lazar, beter bekend als Bob Lazar, kwam in 1989 in contact met de journalist George Knapp van televisiezender KLAS in Las Vegas. Hij noemde zich tijdens de eerste uitzending nog Dennis en wilde hij anoniem blijven, waarschijnlijk omdat hij bang was voor represailles. Volgens zijn eigen zeggen was hij een natuurkundige en had hij gewerkt in de sectie S-4 op de bekende militaire basis Area 51. Daar zou hij gewerkt hebben aan buitenaardse technologie. Er zouden daar neergestorte ufo's gebracht zijn voor onderzoek en vooral om erachter te komen hoe die technologie gebruikt zou kunnen worden. In 2018 is er een documentaire over zijn leven in verband met zijn klokkenluidersfunctie gemaakt. Er zijn voor- en tegenstanders van Bob. Is hij een klokkenluider of is hij een fantast en een complotdenker?

Robert Scott (Bob) Lazar: Area 51 & Flying Saucers

Anno 2019 zendt Netflix een documentaire uit over Bob Lazar. Zonder Bob Lazar zouden we niet eens van het bestaan van Area 51 geweten hebben; dat is ten minste wat beweerd wordt. Door deze film is er een nieuwe interesse in Area 51 ontstaan. Op Facebook is zelfs een evenement aangemaakt om Area 51 te gaan bestormen. Op sociale media stikt het van allerlei memes over Area 51 en wat zich daar zou bevinden.

Bob Lazar anno 2019

Bob heeft inmiddels zijn eigen bedrijf United Nuclear Scientific Equipment and Supplies in Laingsburg Michigan met personeel in de Verenigde Staten. Het bedrijf handelt in allerlei radio-actieve, chemische en elektrische producten. Zijn grootste wens is om ooit nog een scheikundedoos op de markt te brengen net zoals het atoomlaboratorium van Gilbert dat tegenwoordig als het meest gevaarlijke speelgoed ooit wordt beschouwd. Hij is inmiddels al 17 jaren met zijn derde vrouw Joy White getrouwd. Zijn leven lijkt in een betrekkelijk rustig vaarwater te zijn gekomen maar dat is niet altijd zo geweest.

United Nuclear Scientific Equipment and Supplies

In 2003 zijn er diverse overheidsdiensten Bij Bob thuis en het bedrijf binnengevallen. Dit heeft voor Bob en zijn vrouw geresulteerd in een veroordeling voor het vervoeren van chemicaliën waar beperkingen voor golden over de grens. In 2007 kreeg het bedrijf van Bob een boete voor het verkopen van componenten die gebruikt kunnen worden bij het illegaal produceren van vuurwerk. Gedurende de tijd dat de 2018 documentaire over Bob werd gemaakt kreeg Bob een inval van de FBI in zijn laboratorium. Het is onduidelijk waar ze naar op zoek waren.

Desert Blast festival

Samen met zijn vriend Gene Huff organiseert Bob jaarlijks een festival in Nevada voor pyrotechnische fanaten. Pyrotechniek gaat om de productie van vuurwerk en de technieken die je daarbij nodig hebt of om andere processen waarbij snelle of explosieve verbranding plaatsvindt. Het is een festival voor zelfgemaakte explosieven, raketten en voertuigen met straalaandrijving. Het festival wordt gehouden vanaf 1987 en is in 1991 officieel tot Desert Blast festival gedoopt. De naam is geïnspireerd op operatie Desert Storm, de Amerikaanse benaming van de Golfoorlog van 1990-1991.

Bob Lazar werkzaam bij sectie S-4 bij militaire basis Area 51

Groom Lake is links en Papoose Lake rechts / Bron: Doc Searls from Santa Barbara, USA, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)Groom Lake is links en Papoose Lake rechts / Bron: Doc Searls from Santa Barbara, USA, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
In 1989 was Lazar naar eigen zeggen aan het werk als natuurkundige in sectie S-4 even buiten de militaire basis Area 51. Hij was regelmatig lange tijd van huis waardoor zijn tweede vrouw Tracey vreemd ging met een vlieginstructeur. Doordat Lazar op de woensdagavonden een aantal keren is gaan kijken bij zogenaamde testen met vliegende schotels die plaatsvonden boven Papoose Lake met zijn vrienden komt hij in problemen met zijn toenmalige werkgever, de Amerikaanse marine, omdat iedereen die werkt bij Area 51 absolute geheimhouding heeft en zeker niet zijn vrienden moet meenemen naar testen. Bob beweert dat hij nooit ontslagen is maar dat hij om veiligheidsredenen nooit durfde terug te keren naar het werk. Lazar zit op dat moment emotioneel aan de grond doordat zijn huwelijk over is en hij ook niet meer zijn werk kan uitoefenen.

George Knapp van KLAS

George Knapp was in 1989 een journalist bij de tv zender van Las Vegas KLAS geheten. Hij deed een reportage over Area 51 waarbij Bob toen nog anoniem als Dennis zijn getuigenis gaf. Dennis zou hebben gewerkt aan het reconstrueren van de aandrijvingstechniek van vliegende schotels. Hij moest er dus achter komen hoe vliegende schotel aangedreven werd en of er aardse stoffen waren die gebruikt zouden kunnen worden om de vliegende schotels voort te bewegen. Voor George en KLAS TV waren zijn reportages over ufo's en Area 51 de populairste en meest bekeken reportages ooit. Ze gingen de hele wereld over en tienduizenden mensen trokken naar area 51 om een en ander zelf te gaan bekijken. In november van dat jaar verschijnt Bob als zichzelf bij George Knapp in zijn tv uitzendingen.

Beweringen van Bob over zijn tijd bij S-4

Satellietfoto Area 51 / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)Satellietfoto Area 51 / Bron: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
Bob heeft de volgende zaken beweerd over zijn werk bij Area 51 en zijn opleidingen:
 • hij heeft elektronische technologie aan het California Institute of Technology (Caltech) gestudeerd en natuurkunde aan de Massachusetts Institute of Technology (MIT);
 • hij heeft gewerkt bij Los Alamos laboratorium als natuurkundige;
 • hij had gesolliciteerd bij EG & G en van daaruit werd hij naar zijn werklocatie gebracht;
 • hij werkte op S-4, dat is vlakbij Area 51;
 • bij zijn aankomst kreeg hij van zijn nieuwe werkgever meteen een stapel geheime documenten te lezen, zo zou er al 10.000 jaren geleden contacten zijn gelegd met de buitenaardse wezens, de grijzen genoemd, uit het sterrenstelsel Zeta Reticuli;
 • er zouden neergestorte vliegende schotels naar Area 51 gebracht zijn voor onderzoek en om de techniek te bestuderen en na te bouwen;
 • hij werkte aan de aandrijving van de vliegende schotels;
 • de brandstof voor de vliegende schotels zou het element 115 zijn. De aandrijving van de vliegende schotel zou zo werken dat het element 115 zorgt voor een verstoring van tijd en ruimte en de zwaartekracht voor de schotel die daardoor als het ware in de verstoring valt en zo voortbeweegt. De schotel vliegt niet rechtop zoals je vaak in films ziet maar met de buik vooruit. Volgens hem werkt het principe net zo als dat je een bowlingbal op je bed neerlegt en dan 30 centimeters ervoor met je vuist op het matras drukt, dan rolt de bowlingbal naar dat punt toe;
 • een regeringsambtenaar Mike Thigpen zou bij Bob thuis het achtergrondonderzoek naar hem hebben verricht;
 • om S-4 binnen te komen was er iets met pinnen waar je, je hand op moest leggen;
 • het werk vond gecompartimenteerd plaats, daardoor was het onbekend wie er nog meer werkten en aan wat ze werkten.

Wat tegen de verklaringen van Bob Lazar spreekt

Volgens de tegenstanders van Bob zou Bob een leugenaar zijn. Zo zou hij niet gestudeerd hebben aan Caltech en MIT. Er zijn namelijk geen bewijsstukken te vinden dat hij daar ooit gestudeerd heeft. Bob is volgens hen dan ook geen natuurkundige maar een pseudowetenschapper. Volgens mensen die op Area 51 gewerkt hebben is zijn hele verhaal gelogen. Er zouden problemen zijn met zijn geboortecertificaat. Zo zou Bob eigenlijk geadopteerd zijn. In ieder geval wordt er vanuit gegaan dat zijn geboortedatum 26 januari is. Dat is de datum die in zijn eerste huwelijksakte stond. Volgens wetenschappers zou het element 115 niet stabiel kunnen zijn en vinden ze dat wanneer hij praat over natuurkunde hij niet genoeg onderstreept dat wat hij zegt in strijd is met de huidige natuurkundige wetten en biedt hij geen alternatieve natuurwetten om wat hij zegt te ondersteunen.

Bobs werk bij Los Alamos

Volgens Bob heeft hij bij Los Alamos gewerkt als natuurkundige. Volgens zijn tegenstanders zijn er geen bewijzen dat hij daar ooit gewerkt heeft. In de documentaire 'Bob Lazar: Area 51 & the Flying Saucers' wordt een krantenartikel getoond en een gedeelte van een telefoonboek waaruit blijkt dat hij daar wel gewerkt heeft. Volgens zijn tegenstanders is het zo dat als hij daar wel gewerkt heeft dan werkte hij daar als mechanicus en niet als natuurkundige. In het krantenartikel werd gesproken over Bob als natuurkundige en het verhaal ging over zijn auto met straaljagersmotor die hij zelf had gebouwd.

Los Alamos National Laboratory is een energiedepartement van de Verenigde Staten en is ooit opgericht vanwege het ontwikkelen van kernwapens als onderdeel van het Manahattanproject; het geheime project van 1942 tot en met 1946 voor de ontwikkeling van de atoombom. Anno 2019 is het laboratorium uitgegroeid tot een van de grootste wetenschappelijke instituten ter wereld.

Bobs eerste huwelijk

Bob is in 1980 getrouwd met Carol Nadine. Volgens de huwelijksakte was Bob op het moment van trouwen een elektronisch ingenieur. Zijn vrouw was een elektronische technicus en allebei hadden ze als hoogste opleidingsgraad 12 en dat staat gelijk aan dat ze in principe de middelbare school hebben afgerond als hoogste opleiding in 1980. Op 19 april 1986 trouwt hij met Tracy Ann Murk. Er is geen akte van scheiding en zijn vrouw sterft 21 april van datzelfde jaar. De doodsoorzaak was zelfmoord. Op 12 oktober trouwt hij voor de tweede keer met Tracey die op dat moment Jacky Dianne Evans wordt genoemd.

Faillissement

In juli 1986 vraagt Bob een faillissement aan wegens de dood van zijn echtgenote en dat de zaak op de fles is. Volgens de stukken van het faillissement was Bob een ondernemer en had hij zijn eigen fotozaak. Er wordt geen melding gemaakt van zijn werk bij Los Alamos laboratorium.

Bobs problemen met justitie

In 1990 wordt Bob gearresteerd voor het optreden als pooier. Naar eigen zeggen had hij een computerinstallatie aangesloten bij het bordeel en hielp hij de dames weleens. Uit andere informatie zou blijken dat hij 50 procent van de opbrengsten uit het bordeel kreeg en dat hij ook van plan was nieuwe dames aan te nemen. Uiteindelijk kreeg hij 150 uren straf tot het doen van gemeenschapswerk en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Voor de rechter bleef Lazar wel volhouden dat hij diploma's had van MIT en Caltech.

Wat in Bobs voordeel spreekt

Niemand wist dat er bij Area 51 een sectie was die S-4 heette. Bob heeft dus wel bij Los Alamos gewerkt ook al ontkent het bedrijf dit zelf. Het blijkt uit een telefoongids waar hij bij de werknemers staat genoemd en ook uit een krantenknipsel blijkt dat hij daar gewerkt heeft als natuurkundige. Het is onwaarschijnlijk dat Los Alamos hem zou hebben aangenomen zonder noemenswaardige papieren. Zijn twee diploma's bij MIT en Caltech kunnen niet bevestigd worden. De scholen ontkennen dat hij daar leerling was. Vrienden van Bob beweren dat ze hem in het verleden wel naar zijn opleidingsplek gebracht hebben. Mike Thigpen, de ambtenaar die het achtergrondonderzoek deed naar Bob, kon opgespoord worden en bevestigde dat hij in de jaren tachtig dat werk heeft gedaan en hij herinnerde zich Bob ook. Bob zou vier keer een leugendetectortest met succes hebben doorstaan voor wat betreft hetgeen hij verteld heeft over zijn werkzaamheden bij sectie S-4.

Element 115

Eiland van stabiliteit / Bron: NA not eligible for copyright, Wikimedia Commons (Publiek domein)Eiland van stabiliteit / Bron: NA not eligible for copyright, Wikimedia Commons (Publiek domein)
In 2003 heeft een team van Russische en Amerikaanse wetenschappers het element 115 ontdekt. Vanaf november 2016 werd de officiële wetenschappelijke naam moscovium. Volgens wetenschappers is moscovium niet geschikt om een eventuele vliegende schotel aan te drijven omdat het geen stabiel element zou zijn. De stabiliteit van dit element ligt in het midden van het eiland van stabiliteit. De makers van de documentaire hebben navraag gedaan bij een aantal wetenschappers en die sluiten ook niet uit dat moscovium ooit stabiel genoeg zou kunnen zijn. Als element is moscovium extreem radioactief.

Is Bob klokkenluider of fantast

Bob Lazar / Bron: Dudeanatortron, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)Bob Lazar / Bron: Dudeanatortron, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
Uit informatie vrijgegeven door de CIA in 2013 is niet gebleken dat er aan buitenaardse technologie is gewerkt op de militaire basis Area 51. Dat er spionnen zijn opgeleid en dat er aardse technologieën zijn ontwikkeld sluit nog steeds niet uit dat die activiteiten die Bob Lazar heeft genoemd nooit hebben plaats gevonden. De meesten vinden Bob een fantast en iemand die in samenzweringstheorieën gelooft. Een aantal zaken van zijn verleden ogen merkwaardig en kunnen niet geverifieerd worden en op een aantal belangrijke punten kan dat weer wel. Bob lijkt toch wel heel veel van natuurkunde en scheikunde te weten, al vinden sommige wetenschappers het pseudowetenschappelijk gebabbel. Het element 115, moscovium, blijkt inmiddels echt te bestaan. Als we het hele leven van Bob natrekken en alles blijkt juist te zijn, is dat dan het bewijs dat zijn ervaringen in S-4 kloppen? Voor de een zal het verhaal van Bob goed genoeg zijn om te geloven voor de ander zal er nooit genoeg bewijs zijn. Het Pentagon heeft op 24 juli 2020 laten weten dat de Amerikaanse regering brokstukken heeft gevonden van neergestorte vliegende objecten die niet van de aarde afkomstig zijn. Deze informatie ondersteunt hetgeen Bob Lazar heeft verklaard over zijn tijd dat hij werkzaam was bij area 51.

Andere klokkenluiders

Naast Bob Lazar zijn er nog andere mensen geweest die hebben verteld over wat zij hebben gezien en meegemaakt in Area 51. Bijvoorbeeld David Adair die naar Area 51 gebracht werd door de nazi-raketgeleerde Arthur Rudolph en werktuigbouwkundige Boyd Bushman die vlak voordat hij stierf op camera heeft verteld over zijn ervaringen met Area 51.
© 2019 - 2024 Rajeki, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Gilberts atoomlaboratorium: meest gevaarlijke speelgoed ooitGilberts atoomlaboratorium: meest gevaarlijke speelgoed ooitIn de jaren vijftig werd Gilberts atoomlaboratorium op de markt gebracht. Het was de bedoeling om kinderen kernenergie t…
Area 51: een mysterieuze militaire basisArea 51: een mysterieuze militaire basisJarenlang was deze militaire basis met mysteries omgeven. Het bevindt zich in de woestijn op ongeveer 100 kilometer afst…
De val van srebrenicaWij leven in Nederland in een gezond veilig land. We hoeven nergens bang voor te zijn. Ook hebben de meest van ons geen…
recensieAC/DC - Back in BlackHet zevende studio album van AC/DC verscheen op 26 juni 1980. Het album is door Robert John Lange geproduceerd onder het…

Schaal van Hynek: waarderingssysteem voor ufo-waarnemingenSchaal van Hynek: waarderingssysteem voor ufo-waarnemingenWanneer er door mensen ufo's worden waargenomen zegt dat alleen maar dat iemand niet weet wat hij gezien heeft. Het kan…
USS Nimitz ufo-incident: een getuigenis over een Tic Tac-ufoUSS Nimitz ufo-incident: een getuigenis over een Tic Tac-ufoDie dag was de de zee glad en was het weer perfect. De schepen en vliegtuigen van de Amerikaanse marine hielden vlak voo…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: MartinStr, Pixabay
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Lazar
 • http://www.dreamlandresort.com/area51/lazar/index.htm
 • https://www.geenstijl.nl/5148275/genieten-oud-werknemer-area-51-bob-lazar-over-aliens-bij-joe-rogan/
 • https://www.unitednuclear.com/
 • https://nl.wikipedia.org/wiki/Moscovium
 • https://rationalwiki.org/wiki/Moscovium
 • https://www.wired.com/2006/06/chemistry/
 • https://www.express.co.uk/news/weird/1121438/area-51-news-bob-lazar-ufo-flying-saucers-fbi-documents-raid-element-115-spt
 • https://news.knowyourmeme.com/news/new-york-times-reports-pentagon-preparing-to-make-uap-findings-public
 • Afbeelding bron 1: Doc Searls from Santa Barbara, USA, Wikimedia Commons (CC BY-2.0)
 • Afbeelding bron 2: Publiek domein, Wikimedia Commons (PD)
 • Afbeelding bron 3: NA not eligible for copyright, Wikimedia Commons (Publiek domein)
 • Afbeelding bron 4: Dudeanatortron, Wikimedia Commons (CC BY-SA-4.0)
Rajeki (57 artikelen)
Laatste update: 25-07-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Onderzoek
Bronnen en referenties: 14
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.