Artikelen 111 - 120 in de rubriek Scheikunde

Scheikunde (Wetenschap)

Gallium: Het element

Gallium: Het element

Gallium is een chemisch element met symbool Ga en atoomnummer 31. Elementair gallium komt niet voor in vrije vorm in de natuur. Gallium (III) verbindingen bevinden zich in zinkertsen en bauxiet. Galli… Custor, 17-04-2015
Chloor: Het element

Chloor: Het element

Chloor is een chemisch element met symbool Cl en atoomnummer 17. Chloor is in de halogeengroep (17) de tweede lichtste halogeen na fluor. Het element is bij kamertemperatuur en atmosferische druk een… Custor, 31-03-2015

Chemie: Het elektromagnetisch spectrum

Het elektromagnetisch spectrum. Dat klinkt ingewikkeld, maar iedereen kent het spectrum eigenlijk wel. Het licht dat we zien is onderdeel van dat spectrum, maar ook infrarode straling, ultraviolet lic… Revelation, 27-03-2015
Protactinium: Het element

Protactinium: Het element

Het element protactinium is een scheikundig element met symbool Pa en atoomnummer 91. Het is een dichte, zilverkleurig metaal die gemakkelijk reageert met zuurstof, waterdamp en anorganische zuren, ma… Custor, 31-01-2015

Luminiscentie: fluorescentie versus fosforescentie

Luminescentie is het oplichten van een stof door bestraling met energierijk licht of een chemische reactie. We onderscheiden de processen: fosforescentie, fluorescentie, chemoluminescentie en biolumin… Custor, 26-12-2014
Zware metalen aantonen

Zware metalen aantonen

Er bestaan verscheidene technieken die in staat zijn om zware metalen te detecteren. Zware metalen zijn elementen en kunnen dus niet afgebroken worden, niet in het milieu, en niet bij de verwerking to… Custor, 02-12-2014
Waterstof: Het element

Waterstof: Het element

Waterstof is een chemisch element met symbool H en atoomnummer 1. Met een atoomgewicht van 1,00794 u, is waterstof het lichtste en tevens meest voorkomende element in het universum. 75 procent van all… Custor, 20-11-2014
IJzer: Het element

IJzer: Het element

IJzer is qua massa het meest voorkomende element op aarde, het komt overvloedig voor in het binnenste van de aarde en het is het vierde meest voorkomende element in de aardkorst. De ijzer overvloed wo… Custor, 10-11-2014
Chloroform in onze leefomgeving

Chloroform in onze leefomgeving

Chloroform is een chemische stof die vooral bekend staat om zijn handige werking als anestheticum en zijn toepassingen binnen de industrie en laboratoria. Hoewel deze stof bepaalde voordelen heeft bli… Robin990, 29-10-2014
Uranium: Het element

Uranium: Het element

Uranium met grootste atoomgewicht van voorkomende elementen, komt van nature voor in lage concentraties van enkele delen per miljoen in de bodem, rotsen en water, en wordt commercieel gewonnen uit ura… Custor, 19-10-2014