InfoNu.nl > Wetenschap > Anatomie > Anatomie: Pagina 4
Artikelen 31 - 40 in de rubriek Anatomie

Anatomie (Wetenschap)

Groeihormoon, anabool en katabool hormoon

Groeihormoon is een hormoon dat door de hypofyse wordt gemaakt. Groeihormoon heeft zowel anabole (opbouwende) als katabole (afbrekende) effecten. Zo stimuleert groeihormoon de spiereiwitopbouw en dus… Wieschrijft, 23-06-2015

Hormoonspiegels van het bloed

Hormonen zijn boodschapperstoffen die op de lange termijn de activiteit van doelorganen beïnvloeden. De hormoonspiegels van het bloed fluctueren gedurende de dag. De hormoonconcentratie van het bloed… Wieschrijft, 22-06-2015

Hormonen en cyclisch-adenosine mono fosfaat (cAMP)

Hormonen zijn boodschapperstoffen die door hormoonproducerende organen via de extracellulaire aan het bloed worden afgegeven. Via het bloed komt het hormoon bij het doelorgaan waar het via een aantal… Wieschrijft, 18-06-2015

De effecten van hormonen

Hormonen zijn boodschapperstoffen die door endocriene klieren worden afgegeven. Endocriene klieren zijn klieren die hun producten afgeven aan de ruimte tussen de cellen en uiteindelijk de bloedbaan. H… Wieschrijft, 16-06-2015

Hormoonstelsel; een kort overzicht

Het hormoonstelsel bestaat uit organen die hormonen produceren. Deze hormoonproducerende organen worden klieren genoemd die hun hormonen vaak aan de bloedbaan en extracellulaire ruimte afgeven (endocr… Wieschrijft, 15-06-2015

Proprioreceptoren soorten en hun functie

Proprioreceptoren zijn de sensorische receptoren in spieren, pezen en gewrichten. Proprioreceptoren verschaffen het centrale zenuwstelsel informatie over de stand en veranderingen van het bewegingsapp… Wieschrijft, 15-06-2015
Het anatomisch theater

Het anatomisch theater

Vernieuwing van het onderwijs leidde tot het anatomisch theater. Daar werd, gadegeslagen door artsen en belangstellenden, het lijk van een misdadiger ontleed. Het eerste theater werd gebouwd in Italië… Pmpaul, 15-06-2015

Vermoeidheid van spieren tegengaan

Vermoeidheid van spieren is het onvermogen van de spier om na een bepaalde tijd hetzelfde vermogen te kunnen leveren. Spiervermoeidheid uitstellen, of verminderen, verbetert de sportprestatie. Door ge… Wieschrijft, 10-06-2015

Excitatoir Inhibitoir Post Synaptisch Potentiaal EPSP/IPSP

Om een spiercontractie mogelijk te kunnen maken moet de neurotransmitter acetylcholine (ACh) hechten aan receptoren van de celmembraan van de spiercel (sarcolemma). Wanneer er voldoende ACh hecht aan… Wieschrijft, 10-06-2015

Neuromusculaire overgang; overgang tussen zenuwen en spieren

De skeletspieren, oftewel dwarsgestreepte spieren staan onder invloed van de wil. Dit betekent dat wij bewust onze skeletspieren kunnen bewegen, in tegenstelling tot de gladde spieren en hartspier. De… Wieschrijft, 09-06-2015