InfoNu.nl > Wetenschap > Anatomie > Anatomie: Pagina 2
Artikelen 11 - 20 in de rubriek Anatomie

Anatomie (Wetenschap)

De werking van de schildklier en de schildklierhormonen

De werking van de schildklier en de schildklierhormonen

Aan de voorkant van het strottenhoofd, tegen de luchtpijp aan, zit de schildklier. Dit is een orgaan, dat wil zeggen dat hij er is om andere taken in het lichaam te laten werken. Zonder schildklier ka… Brubo, 24-05-2016

Plexus brachialis

De plexus brachialis is een complex vlechtwerk van verschillende zenuwen. Een zenuw geleidt signalen van de spieren naar de hersenen en andersom. Zo wordt informatie verwerkt en kan vervolgens aanpass… Snietsie, 02-03-2016
De organisatie van het centrale zenuwstelsel

De organisatie van het centrale zenuwstelsel

Het centrale zenuwstelsel is opgebouwd uit de hersenen en het ruggenmerg. De belangrijkste twee delen van de hersenen zijn de grote hersenen en de kleine hersenen. De grote hersenen zorgen er bijvoorb… Lienepien95, 28-01-2016
Het zenuwstelsel: steuncellen van het perifeer zenuwstelsel

Het zenuwstelsel: steuncellen van het perifeer zenuwstelsel

Steuncellen zijn onder andere van belang voor de bescherming van neuronen, de fysieke steun van de axonen en de metabole uitwisseling tussen bloedvaten en zenuwcellen. Er zijn twee verschillende soort… Lienepien95, 29-12-2015
Waarom krimpen onze hersenen?

Waarom krimpen onze hersenen?

Het menselijk brein krimpt. Ruim 7 miljoen jaar lang nam de omvang van de hersenen van mensachtigen toe - bijna een verdrievoudiging in grootte. De laatste 10.000 jaar is het volume echter in een alar… Darwin, 23-12-2015
Het zenuwstelsel van het menselijk lichaam: Neuronen

Het zenuwstelsel van het menselijk lichaam: Neuronen

Neuronen zijn in staat om te reageren op een prikkel. De neuronen worden ingedeeld in drie verschillende categorieën: de sensorische neuronen, de motorische neuronen en de interneuronen. Een neuron is… Lienepien95, 20-12-2015
Spierweefsel in het menselijk lichaam

Spierweefsel in het menselijk lichaam

Spieren komen overal voor in het menselijk lichaam. Ze moeten in staat zijn om door samentrekking beweging op te wekken. Er zijn meerdere verschillende soorten spierweefsel, je kunt deze opdelen in tw… Lienepien95, 20-12-2015
Histologie: welke weefsels zijn er?

Histologie: welke weefsels zijn er?

Ons hele lichaam is opgebouwd uit weefsels. Er zijn verschillende soorten weefsels, waaronder oppervlakteweefsel, bindweefsel, steunweefsel, vetweefsel, spierweefsel en zenuwweefsel. Alle weefsels heb… Infodebster, 01-12-2015
Smartphonegebruik en het verkeer: Kan je brein multitasken?

Smartphonegebruik en het verkeer: Kan je brein multitasken?

Fietsend, rijdend in de auto, in gesprek met een ander, voor de kassa staan of tijdens een etentje, wanneer de smartphone een signaal geeft, wordt het apparaat beantwoord. Twee dingen tegelijk doen op… Rieja, Stralingsgevoelig, 11-11-2015
Zaadleider: bewijs van slecht ontwerp?  Richard Dawkins

Zaadleider: bewijs van slecht ontwerp? Richard Dawkins

Is de zaadleider een bewijs van slecht ontwerp? Legt de zaadleider 'een belachelijke route' af? In het boek 'Het grootste spektakel ter wereld' beweert de evolutiebioloog en uitgesproken atheïst Richa… Tartuffel, Evolutietheorie, 22-09-2015