Verstoringen in het aardmagnetisch veld

Verstoringen in het aardmagnetisch veld De Aarde is te vergelijken met een magneet. Een magneet met als de twee uiteinden: de Noord- en de Zuidpool. Daaromheen ligt het aardmagnetisch veld. Het aardmagnetisch veld is van groot belang want daarom kunnen mensen, dieren en planten leven. Was dit aardmagnetisch veld er niet dan zou de ioniserende straling van de zon (denk aan de uitbarstingen van de zon) en kosmische straling het leven op aarde niet mogelijk maken. Dan was er, naast de primitieve levensvorm, geen leven op aarde mogelijk. Variërend van kosmische straling tot geladen zonnedeeltjes die de ruimte in geslingerd worden bij iedere flinke uitbarsting op de zon. Het aardmagnetisch veld is naar wat wetenschappers vermoeden, ontstaan in het binnenste van de aarde. Het centrum van de aarde.

Het aardmagnetisch veld

Het aardmagnetisch veld beschermt de aarde tegen allerlei schadelijke stralingen, variërend van kosmische straling tot geladen zonnedeeltjes die de ruimte in geslingerd worden bij iedere flinke uitbarsting op de zon.
Het aardmagnetisch veld is naar wat wetenschappers vermoeden, ontstaan in het binnenste van de aarde. Het centrum van de aarde. Stel dit voor als een enorme sterke staafmagneet. Een magneet veroorzaakt door stromingen van magnetische elementen en mineralen in de aardkern. De staafmagneet (dipool) is de magneet tussen de twee polen: de Noord- en Zuidpool.

De aardkern
De aardkern bestaat uit:
 • de aardkorst;
 • de buitenmantel;
 • binnenmantel;
 • buitenkern;
 • binnenkern.

Van aardkorst tot binnenkern is zo’n 2900 kilometer de diepte in. Het binnenste van de kern (de dipool) is zo ongeveer voor 90% de veroorzaker van het aardmagnetisch veld, denken wetenschappers. Door wervelingen (variatie) in het binnenste van de aarde treedt een langzame verandering op van het aardmagnetisch veld (magnetische declinatie genoemd). De overige 10 % wordt verklaard door de onregelmatige verdeling op aarde van ferromagnetisch gesteente. Diepliggende gesteente welke langzaam omhoog komt.

Verstoringen in het aardmagnetisch veld door diepliggend gesteente

Oudere diepgelegen gesteenten zijn over het algemeen rijker aan magnetiet (Fe304) dan de jongere aardlagen. In Nederland zijn gebieden waar oude gesteenten ondieper liggen dan omringende gebieden. Of komen de oudere gesteenten zelfs aan de oppervlakte. We noemen dit een massief. Massieven zijn door tektonische bewegingen ontstaan. Door breuklijnen en de beweging van tektonische platen veranderen de diepgelegen gesteenten en komen dichter naar het oppervlak. Daar waar oudere magnetietrijke lagen aan het oppervlak komen veranderd het magneetveld en gaat afwijken. Magnetiet is een grijszwart gesteente met een sterk magnetisch natuurlijk mineraal. Vooral dit gesteente geeft verschillen op plekken waar het aardmagnetisch veld afwijkt.

Gebieden en een natuurlijke verstoring

Verstoringen op plekken die we Nederland vinden zijn:
 • een gebied schuin over het midden van Limburg in noordelijke richting naar Flevoland. Het gebied waar de Roerdalslenk met in het oosten de Peelrandbreukzone en de Viersenbreukzone ligt.
 • een gebied ter hoogte van Aken (Duitsland) wat Zuid-Limburg, Belgisch Limburg en noord Brabant richting Zuid-Holland omvat. Het gebied waar de Feldbisbreukzone ligt.
 • Een gebied dat zicht uitstrekt vanaf de noordelijke Eiffel, Noord België, Zeeland, het zuidwesten van noord Brabant, de Noordzee, zuid Engeland tot in Wales. Het Londen-Brabant massief. Een stabiel stuk van de aardkorst, overdekt met jongere dikke lagen komt het gesteente waaruit het massief niet aan de oppervlakte.
 • een gebied dat vanaf de Ardennen, grotendeels België beslaat en gedeeltelijk over de Duitse en Nederlandse grens doorloopt. Het massief van Stavelot. Door de hardheid van de gesteenten vormt het massief een verhoging in het landschap
 • Goch. Een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De aardbeving van 8 september 2011, die gevoeld is in grote delen van Nederland is veroorzaakt door de breuklijnen die in dit grensgebied van Nederland en Duitsland liggen. De Venlo slenk (Limburg) ligt hier vlakbij en wordt aan de oostzijde begrensd door de Viersen-breukzone, die in de richting van Nijmegen loopt. De Viersen breukzone ligt in Duitsland en loopt min of meer langs de grens.
 • het oosten van Nederland (Achterhoek en Twente) Hier ligt het massief van Lingen. Lingen is een stad en gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen en ligt ter hoogte van de kop van Overijssel. Anderzijds vinden we hier de Gronau- breukzone. Gronau is een Duitse stad in de gemeente Noordrijn-Westfalen en ligt ter hoogte van Enschede.
 • ten zuidwesten van het eiland Griend in de Waddenzee. Een niet werkende vulkaan bevindt zich in de Waddenzee op ruim twee kilometer diepte onder het wateroppervlak. Wanneer je met de boot van Harlingen naar Vlieland gaat, vaar je over de vulkaan heen. De vulkaan was ongeveer 160 – 145 miljoen jaar geleden actief en is nadien bedekt onder ca. 2000 meter sedimentair gesteente, zoals klei en zandsteen. De Zuidwalvulkaan geheten.

Andere natuurlijke oorzaken van verandering in het aardmagnetisch veld

Natuurlijke verstoringen worden eveneens veroorzaakt door:
 • onweer;
 • magnetische stormen.

Onweer

Onweer geeft een natuurlijk elektromagnetisch veld. Dit als tegenovergestelde van de vele kunstmatige elektromagnetische velden die de aarde en aardatmosfeer 'bedekken'. De natuurlijke elektromagnetische velden zijn nodig voor het leven op aarde. Want toen miljarden jaren geleden het leven op aarde ontstond, was dat mede door de natuurlijke frequenties. De kunstmatige frequenties (trillingen) zijn door mensenhanden gemaakt. In 1952 ontdekte professor Schumann uit München dat de elektromagnetische velden tussen de aarde en ionisfeer te meten zijn. Acht hertz puls per seconde veroorzaakt door de ontlading van een positief geladen ionisfeer en de negatieve aarde. En dat onweer meewerkt om dit in stand te houden. Dat mensen niet zonder frequentiegolven kunnen leven en dat hersengolven tussen de 4 en 12 Hertz liggen en in een ontspannen toestand dit 8 Hertz is. Een complex geheel om de mens zich ‘goed’ te laten voelen.

zonnevlekkenzonnevlekken

Magnetische stormen

Storingen van groot formaat en van lange duur worden magnetische stormen genoemd. Het optreden van magnetische storingen is in hoge mate te voorspellen met het aantal vlekken op de zon: veel zonnevlekken betekent veel magnetische stormen. Magnetische stormen veroorzaakt door zonnevlammen op de zon. Explosies (zonnewinden) op het oppervlak van de zon waarbij veel ioniserende straling vrijkomt. In de bovenste laag van de aardatmosfeer worden de geïoniseerde deeltjes afgebogen. Met een vertraging van gemiddeld 26 uur bereikt deze deeltjesstroom de aarde. Daar ondervindt het de invloed van het aardmagnetische veld, en een deel komt in de magnetosfeer van de aarde terecht. Door het aardmagnetische veld wordt de deeltjesstroom afgebogen in de richting van de geomagnetische polen. Het noorder- of zuiderlicht ook wel poollicht genoemd, is dan mogelijk te zien. Ook kunnen er verstoringen optreden in het data verkeer.

De natuurlijke magneten zijn kleine magnetiet kristallen

De diepgelegen gesteenten zijn rijk aan magnetiet ((Fe304). Ook de mens heeft magnetiet in de hersenen. Professor J. Kirshvink, een Amerikaanse wetenschapper, heeft dit in een studie met een magnetometer aangetoond. In de menselijke hersenen zitten ongeveer 5 miljoen kleine magnetietkristallen. Het zijn de natuurlijke magneten. Dat wat een mens nodig heeft om te kunnen leven. Om in een ontspannen toestand te komen van 8 hertz. Een samenwerking van mens het natuurlijk magnetisch veld om ons heen. De magnetietkristallen in onze hersenen worden beschermd door membranen en vormen magnetosomen. De magnetosomen zijn in feite de zintuigen voor de mens om veranderingen in elektromagnetische velden om ons heen waar te nemen. Ook bij sommige dieren zijn magnetosomen aanwezig. Het zijn de receptoren voor het magnetisch veld van de aarde en zo kunnen dieren zich oriënteren.
© 2014 - 2024 Rieja, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De natuurlijke elektromagnetische velden worden verstoordDe natuurlijke elektromagnetische velden worden verstoordDe aarde is omhuld met het aardmagnetisch veld. Dit natuurlijke veld is een basisvoorwaarde voor al het leven op aarde.…
Ompoling van de magnetisch noordpool en zuidpoolOmpoling van de magnetisch noordpool en zuidpoolOnze aarde heeft een aardmagnetisch veld. Een veld dat veroorzaakt wordt door elektro magnetische velden van de aarde ze…
Wat is een elektromagnetisch veld of straling?Wat is een elektromagnetisch veld of straling?Een elektromagnetisch veld is de voortplanting van elektrisch- en magnetische trillingen (golven) door het universum of…
Wat is een magneet?Wat is een magneet?Magneten worden in veel apparaten gebruikt, denk hierbij aan telefoons, elektromotoren en deurbellen. We laten treinen v…

Geografische polen en wisselend magnetische polenGeografische polen en wisselend magnetische polenDe aarde is een planeet. Onze planeet aarde kent twee poolstelsels. De geografische polen en de magnetische polen. Niet…
De aardlagen bewegen ook in NederlandDe aardlagen bewegen ook in NederlandAardbevingen, aardverschuivingen, tsunami’s en vulkaanuitbarstingen lijken niet bij Nederland te horen. Vulkaanuitbarsti…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
 • F.H. Schreutelkamp, Het aardmagnetische veld ontrafeld, Stichting ‘De Koepel’, sterrenwacht ‘Sonnenborgh’, Utrecht
 • http://www.sciencespace.nl/article/view.do?supportId=2616
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardmagnetisch_veld
 • http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=64
 • http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/4557/redir
 • http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/3321/redir?opsturen=1
Rieja (356 artikelen)
Laatste update: 30-09-2019
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Natuurverschijnselen
Bronnen en referenties: 7
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.