Artikelen 141 - 150 in de rubriek Onderzoek

Onderzoek (Wetenschap)

Kwalitatieve analyse

Kwalitatieve analyse

Er zijn vele methoden om kwalitatief onderzoek uit te voeren. Kwalitatief onderzoek is inductief van aard. In dit artikel wordt de kwalitatieve analyse van onderzoeksresultaten besproken. Hoe kan men… Rebeccahoogers, 22-01-2012
Kwantitatieve analyse: kwantitatieve gegevens verwerken

Kwantitatieve analyse: kwantitatieve gegevens verwerken

De fase van kwantitatieve analyse komt aan de orde als de dataverzameling is afgerond. Het gaat over het verwerken van kwalitatieve gegevens. Bij kwalitatieve analyse wordt er vaak gebruikgemaakt van… Rebeccahoogers, 22-01-2012
Stabiliteit van bomen bepalen

Stabiliteit van bomen bepalen

In een eerder verschenen artikel werd besproken hoe je via een visuele controle de gezondheid van een boom kan bepalen. Vaak wordt er voor risicobomen na deze controle overgegaan tot het gebruik van m… Wapiti, 21-01-2012
Gezondheidsbepaling van bomen via VTA-analyse

Gezondheidsbepaling van bomen via VTA-analyse

Is een boom gezond of niet? Een zeer goede en terechte vraag, want een boom kan er wel gezond uitzien van buiten, maar is dat ook zo? Door middel van een VTA-analyse (Visual Tree Assessment) kan dit b… Wapiti, 21-01-2012
Afbakenen van het onderzoek

Afbakenen van het onderzoek

Het beginpunt van het onderzoek is het formuleren van de probleemomschrijving, die bestaat uit de probleemstelling en doelstelling. In veel gevallen worden er ook deelvragen geformuleerd. In het onder… Rebeccahoogers, 19-01-2012
Gedachten nemen struikachtige gestalten aan in het brein

Gedachten nemen struikachtige gestalten aan in het brein

Wetenschappers hebben bewezen dat gedachten reëel zijn. Het brein bestaat uit zenuwcellen of neurons die op bomen en struiken lijken. Gedachten zijn waarneembaar als een oerwoud met biljoenen bomen op… Carol70, 05-01-2012

Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatief onderzoek worden onderzoekseenheden in de omgeving als geheel onderzocht. Dat wordt "holistisch onderzoek" genoemd. Er zijn verschillende soorten kwalitatief onderzoek: observatieonder… Rebeccahoogers, 18-12-2011
Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek

Bij kwantitatief onderzoek verzamelt de onderzoeker cijfermatige of numerieke gegevens. Er zijn verschillende kwantitatieve onderzoeksmethoden; surveyonderzoek, secundaire analyse, experimenteel onder… Rebeccahoogers, 18-12-2011

Motieven om Social Media te gebruiken

Tegenwoordig maken veel mensen gebruik van internet en Social Media. Vroeger waren de traditionele kanalen, zoals Televisie, radio en kranten erg populair. Hier is sinds de komst van Internet veel in… Fikretakin, 14-12-2011

Buitenaards leven

De vraag 'Hoe is het idee van buitenaards leven ontstaan?' zal centraal staan in dit artikel. Zaken als de grootte van de kans en de manier van onderzoek worden beschreven. Sjoerdvo, 12-12-2011