InfoNu.nl > Wetenschap > Techniek > Techniek: Pagina 17
Artikelen 161 - 170 in de rubriek Techniek

Techniek (Wetenschap)

Hoe wordt de breedte van een fundatiebalk bepaald?

Hoe wordt de breedte van een fundatiebalk bepaald?

Een gebouw geeft veel belastingen, welke geconcentreerd op een balkenrooster naar beneden komen. De balken zorgen ervoor dat de belasting in de palen wordt ingeleid, waarna de palen het overdragen aan… Geinformeerd, Funderingsontwerp, 23-04-2013
Wat zijn constructief sterke vormen?

Wat zijn constructief sterke vormen?

Pak een touwtje vast aan beide uiteinden en je vindt een natuurlijke boog, waarbij het touw op trek belast blijft hangen. De vingertoppen vormen de vasthoudpunten, waarbij eigenlijk tussen die twee pu… Geinformeerd, Gebouwveiligheid, 23-04-2013
Hoe kan een vierkante stalen kolom rond worden?

Hoe kan een vierkante stalen kolom rond worden?

In de bouw worden praktisch bij ieder bouwwerk kolommen toegepast om belastingen van bovenaf naar de fundering af te voeren. Betreffen het echter kolommen die buiten staan kan het voorkomen dat door e… Geinformeerd, Staal, 22-04-2013
Wat houdt een fundering op staal in?

Wat houdt een fundering op staal in?

Op staal gefundeerd is een technische benaming voor alle op toplaag aangebrachte constructies. Het kan daarbij gaan om constructies op zand- of op kleilagen. Afhankelijk van de belasting kan bij laagb… Geinformeerd, Funderingsontwerp, 22-04-2013
Het akoestisch doormeten van in de grond gevormde palen

Het akoestisch doormeten van in de grond gevormde palen

Veel gebouwen dienen te worden gefundeerd op palen. In binnenstedelijke gebieden kan men vaak niet heien en dus dienen de palen in de grond te worden gevormd. Omdat vanaf maaiveldniveau niet in de bod… Geinformeerd, Funderingsontwerp, 21-04-2013
De functie van flankwapening in betonbalk

De functie van flankwapening in betonbalk

Een betonbalk heeft aan alle zijden wapening om zo constructieve veiligheid te kunnen waarborgen. Er dienen momenten te worden opgenomen om belastingen af te voeren naar de steunpunten. Daarbij dient… Geinformeerd, Betontechnologie, 21-04-2013
Paalpuntniveau, het niveau om met een paal op te funderen

Paalpuntniveau, het niveau om met een paal op te funderen

Wordt een gebouw aangelegd dan wordt altijd met de fundatie gestart. Dit kan op staal (strook of plaat op zand) worden uitgevoerd, indien de draagkracht van de bovenste bodemlagen dit toelaat. In veel… Geinformeerd, Funderingsontwerp, 21-04-2013
Hoe reken je de doorbuiging van een betonnen balk door?

Hoe reken je de doorbuiging van een betonnen balk door?

Voor het berekenen van de doorbuiging van betonbalken, dient een samengestelde EI (elasticiteit * traagheidsmoment) worden toegepast. Daartoe dient de k-waarde te worden bepaald, welke de mate van ver… Geinformeerd, Beton uitrekenen, 13-04-2013
Buiging betonvloer: hoeveel buigt een gewapende vloer door?

Buiging betonvloer: hoeveel buigt een gewapende vloer door?

Vloeren worden belast met eigengewicht, rustende belasting en variabel lasten. Standaard wordt de vloer afgewapend op basis van het maximale rekenmoment, zodat de combinatie beton met betonstaal de kr… Geinformeerd, Beton uitrekenen, 12-04-2013
Hoe reken je het M-k diagram voor een betondoorsnede uit?

Hoe reken je het M-k diagram voor een betondoorsnede uit?

Voor staal kan vrij rechtlijnig worden bepaald hoeveel een doorsnede doorbuigt, echter voor een betondoorsnede is dat een ander verhaal. Er is namelijk sprake van een vervormingsomstandigheid afhankel… Geinformeerd, Beton uitrekenen, 12-04-2013