Hoe reken je het M-k diagram voor een betondoorsnede uit?

Hoe reken je het M-k diagram voor een betondoorsnede uit? Voor staal kan vrij rechtlijnig worden bepaald hoeveel een doorsnede doorbuigt, echter voor een betondoorsnede is dat een ander verhaal. Er is namelijk sprake van een vervormingsomstandigheid afhankelijk van de combinatie van beton met betonstaal (wapeningsstaal). Daarnaast treedt met de tijd eveneens kruip op. Hoe verhoudt het moment en de k-waarde voor vervorming zich bij een vloer en hoe kun je de M-k diagram zelf bepalen?

M-k diagram uitrekenen


Bepaling van kw en kI (vervormingsfactoren)

De mate van doorbuiging van een betondoorsnede wordt bepaald door de mate van wapening en hoe lang belasting op een constructie staat. Om de invloed daarvan te bepalen dienen de vervormingsfactoren kw en kI te worden bepaald. Afhankelijk van het wapeningspercentage kan er worden geïnterpoleerd. Voor de langdurige belasting is kruip afhankelijk van de volgende factoren:

Kruipcoëfficiënt φ;max
Betonkwaliteitdroge luchtbuitenluchtzeer vochtigin waterE’bf;bm
C253,62,72,01,428.5002,3
C353,22,41,81,231.0002,8
C452,82,11,51,133.5003,3

Tijdsspanne

De grootte van de elasticiteitsmodulus wordt afhankelijk gesteld van de tijdspanne, waaronder de doorsnede wordt belast:
 • E’b∞ = E’b/(1+3/4*φ;max) = 28.500/(1+3/4*3,6) = 7.702 N/mm2;
 • n;lang = 200.000/7.702 = 26, n;kort = 200.000/28.500 = 7.

Bij een kleine tijdsspanne heeft n een relatief kleine waarde, waarbij de invloed van de wapening op het kwadratisch oppervlak van de betondoorsnede minder is. Op basis van de kort en langdurige belasting kunnen de volgende kruipfactoren worden bepaald (kw=kI=1 bij n=0):
 • w’0 = 0% met kw = 1,37 bij n =15 en kI = 1,78 bij n=70;
 • w’0 = 1% met kw = 1,54 bij n=15 en kI = 2,46 bij n=70.

Tussen voorgaande waarden kan worden geïnterpoleerd. Wordt er een wapeningspercentage van w0 = 0,3 toegepast dan geldt voor de langdurige belasting n*w0 = 26*0,3 = 7,8 waarbij geldt:
 • kw = [(1,54-1,37)*0,3+1,37-1]*7,8/15+1 = 1,21;
 • kI = [(2,46-1,78)*0,3+1,78-1]*7,8/70+1 = 1,10.

Voor de kortdurende belasting geldt n*w0 = 7*0,3 = 2,1 en dat resulteert in:
 • kw = [(1,54-1,37)*0,3+1,37-1]*2,1/15+1 = 1,06;
 • kI = [(2,46-1,78)*0,3+1,78-1]*2,1/70+1 = 1,03.

Mate van direct optredende elastische vervorming

Stel je voor dat er sprake is van een vloer dik 280 mm, gemaakt van C25 beton en FeB500 wapeningsstaal, dan geldt:
 • kh = 1,6 – 0,28 = 1,32;
 • fbr = kh * f;bm = 1,32*2,3;
 • M;rt(lang) = 1,2 * f;br * W * kw;lang = 1,2 * kh * f;bm * (1/6*b*h^2) * kw = 1,2*1,32*2,3*1/6*1000*280^2*1,21 = 57,6 kNm;
 • EI∞ = E’b∞*kI*I = 7.702*1,10*(1/12*1000*280^3) = 15,5*10^12 Nmm2 = 15.500 kNm2;
 • k;rt = M;rt/EI∞ = 57,6/15.500 = 3,71*10^(-3) m^(-1);
 • M;r(kort) = 1,4 * f;br * W * kw;kort = 1,4*1,32*2,3*1/6*1000*280^2*1,06 = 55,5 kNm;
 • EI;0 = 28.500*1,03*(1/12*1000*280^3) = 53,0*10^12 Nmm2 = 53.700 kNm2;
 • kr = Mr/EI;0 = 55,5/53.700 = 1,03*10^(-3) m^(-1).

Uiterste vervorming en spanning kort- vs langdurig

Langdurige belasting op de uiterste vervorming voor betonstaal geldt het volgende:
Bron: Http://geinformeerd.infoteur.nlBron: Http://geinformeerd.infoteur.nl
 • 1/2*b*x^2 = n * (d-x) * w0 * b * d / 100 bij d = 280-30 = 250 geldt;
 • 1/2*1000*x^2 = 26 * (250 – x) * 0,3 * 1000 * 250 / 100 = 19.500*(250-x);
 • 500*x^2 + 19.500 * x – 4.875.000;
 • x = [ -19.500 + √(4*500*4.875.000)]/(2*500) = 79 mm (hoogte drukzone).

Maximale vervorming

Uitgaande van een maximale vervorming van het betonstaal Es = 2,5‰ is de betonvervorming E’b = 2,5‰*79/(250-79) = 1,15‰<0,72*f’ck/7702 = 0,72*25/7702 = 2,34‰. De maximale inwendige vervorming wordt niet behaald waardoor:
 • M;et;kort = As*fs;rep*(d-1/3*x) = 0,3*1000*250/100*500*(250-1/3*79) = 83,9 kNm;
 • k;et = 2,5*10^(-3) / (250-79) = 14,6*10^(-3) m^(-1).

Korte belasting

Bij kortdurende belasting geldt echter het volgende:
 • 1/2*1000*x^2 = 7 * (250 – x) * 0,3 * 1000 * 250 / 100 = 5.250*(250-x);
 • 500*x^2 + 5.250 * x – 1.312.500 = 0;
 • x = [ -5.250 + √(4*500*1.312.500)]/(2*500) = 46 mm;
 • E’b = 2,5‰*46/(250-46) = 0,56‰<2,34‰;
 • Me = 750*500*(250-1/3*46) = 88 kNm;
 • ke = 2,5*10^(-3) / (250-46) = 12,2 * 10^(-3) m^(-1).

Uittekenen M-k diagram

Door het uitzetten van voorgaande momenten gerelateerd aan de vervormingscoëfficiënten k ontstaat de getekende grafiek. Indien de vloerdoorsnede 280 mm dik met 0,3% wapening vol wordt belast dan kan op basis van de bijbehorende k-waarden worden voorspelt hoeveel de vloer gaat doorbuigen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen kruip, direct optredende, bijkomende en uiteindelijke doorbuiging.

Lees verder

© 2013 - 2024 Geinformeerd, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Druksterkte van beton: hoeveel kan beton aan druk opnemen?Druksterkte van beton: hoeveel kan beton aan druk opnemen?Beton is een mengsel van zand, stenen en cement, waarmee in verharde vorm een hoge druksterkte wordt behaald. Het materi…
Afgelegde afstand aflezen met oppervlaktemethodeAfgelegde afstand aflezen met oppervlaktemethodeAls je een beweging al beschreven hebt met een (plaats,tijd)-diagram, kun je uit dit diagram rechtstreeks aflezen wat de…
(Snelheid,tijd)-diagram maken met (plaats,tijd)-diagram(Snelheid,tijd)-diagram maken met (plaats,tijd)-diagramAls je een beweging al beschreven hebt met een (plaats,tijd)-diagram, kun je hieruit het (snelheid,tijd)-diagram afleide…
Hoe bereken je snelheid en plaats met het (x,t)-diagram?Hoe bereken je snelheid en plaats met het (x,t)-diagram?Als een fietser vanuit stilstand optrekt en steeds harder gaat rijden kun je er niet meer van uitgaan dat de snelheid op…

Paalpuntniveau, het niveau om met een paal op te funderenPaalpuntniveau, het niveau om met een paal op te funderenWordt een gebouw aangelegd dan wordt altijd met de fundatie gestart. Dit kan op staal (strook of plaat op zand) worden u…
Betonpalen, hoe worden deze aangelegd of gemaakt?Betonpalen, hoe worden deze aangelegd of gemaakt?Heien is een vanzelfsprekende manier om palen aan te leggen, echter het is niet de enige manier om een fundatie op palen…
Bronnen en referenties
 • Inleidingsfoto: http://geinformeerd.infoteur.nl
 • Constructief ontwerpen in beton; Vis en Sagel; Stichting BetonPrisma; ’s-Hertogenbosch; 3e-druk; 1995
 • Afbeelding bron 1: http://geinformeerd.infoteur.nl
Geinformeerd (1.029 artikelen)
Laatste update: 05-06-2020
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Techniek
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.