De getallenverzameling der natuurlijke getallen

De getallenverzameling der natuurlijke getallen Deze verzameling getallen mag beschouwd worden als opgebouwd uit de eenvoudigste getallen die we kennen. Het zijn de getallen waar we mee tellen en die we dagelijks gebruiken.

Definitie

Natuurlijke getallen zijn positieve gehele getallen. Te beginnen bij nul (0), dat het eerste natuurlijke getal is, tellen we verder via 1, 2, 3, 4, 5, ... . De waarde van het grootste natuurlijke getal kunnen we, logischerwijs, niet bepalen. Daarom zegt men dat de getallen-
verzameling der natuurlijke getallen een oneindige verzameling is.

Notatie

De getallenverzameling der natuurlijke getallen wordt voorgesteld door het symbool N. Men schrijft aldus:
  • N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}

Even en oneven natuurlijke getallen

Natuurlijke getallen kan men opdelen in twee groepen: de even en de oneven natuurlijke getallen. Getallen die zich laten schrijven in de notatie n + n = 2n, waarbij n een element is van de verzameling der natuurlijke getallen , noemt men even natuurlijke getallen. Men krijgt aldus de verzameling {0, 2, 4, 6, 8, ... }. Evenzo zijn getallen die zich laten schrijven in de notatie 2n + 1, waarbij n een element is van de verzameling der natuurlijke getallen, oneven natuurlijke getallen. Men krijgt aldus de verzameling {1, 3, 5, 7, 9, ...}.

Opmerking

De verzameling der natuurlijke getallen N is gelijk aan een andere wiskundige getallenverzameling, namelijk deze van de positieve gehele getallen, genoteerd als Z,+. Men mag dus schrijven:
  • N = Z,+ = {0, 1, 2, 3, 4, 5, ...}

Een bijzonder natuurlijk getal: het getal nul

Betekenis van het getal nul

Het woord nul stamt af van het Latijnse woord nullus. Dit is op zijn beurt samengesteld uit de woorden ne (niet) en ullus (één), wat resulteert in de letterlijke betekenis "niet één" of de feitelijke betekenis "geen". Het symbool dat we gebruiken voor nul komt uit het Sanskriet. Nul is een speciaal getal. Afhankelijk van de manier waarop je er naar kijkt, kan je het beschouwen als zowel positief als negatief of juist als niet positief en niet negatief. Misschien is het het minst verwarrend als we aannemen dat het een neutraal getal is.

Geschiedenis

Oorspronkelijk maakte het getal nul geen deel uit van de getallenverzameling der natuurlijke getallen. Immers, als men begon te tellen (bijvoorbeeld op zijn vingers), begon men altijd met het getal 1 en niet met het getal nul. Vandaar dat deze laatste niet bij de natuurlijke getallen gerekend werd. Nochtans maakte het getal nul reeds vroeg zijn opwachting. De Babyloniërs gaven het vanaf ongeveer 1500 vóór Christus de naam ma-ti, wat "ontbrekend" betekent. De Egyptenaren daarentegen hadden rond die tijd het symbool nfr, wat staat voor "volledig". Ook in Indië (de Jaina traditie vanaf 200 vóór Christus) en bij de Maya-beschaving (vanaf 100 vóór Christus) kende men de nul. Vanuit Indië werd het gebruik van het getal nul overgebracht naar de Chinezen en de Arabieren. Deze laatsten brachten de nul uiteindelijk tot bij ons in de westerse wereld rond het jaar 1300 na Christus. In de 19de eeuw plaatste de Italiaanse wiskundige Giuseppe Peano (1858-1932) het getal nul bij de getallenverzameling der natuurlijke getallen. Zijn axioma's waren:

  • Er bestaat een natuurlijk getal nul.
  • Het natuurlijk getal nul volgt niet na enig ander natuurlijk getal.
  • Een verzameling natuurlijke getallen, inclusief het getal nul, is de getallenverzameling der natuurlijke getallen.

Sindsdien rekent men het getal nul steevast bij de getallenverzameling der natuurlijke getallen.

Bewerkingen met het getal nul

  • Optellen: x + 0 = x en 0 + x = x
  • Aftrekken: x - 0 = x en 0 - x = -x
  • Vermenigvuldigen: x . 0 = 0 en 0 . x = 0
  • Delen: delen door nul is voor geen enkele waarde van x (ook niet voor nul zelf) gedefinieerd. Men kan dus niet delen door nul. De enige uitzondering hierop is als men 0 deelt door x, want dit is 0 zelf (geldt niet als x = 0)
  • Machtsverheffen: x° = 1 (als x ≠ 0) en 0 tot de macht x is 0 (als x ≠ 0 en een positief reële waarde is)
© 2013 - 2024 Kris-w, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Soorten getallenIn de wiskunde zijn verschillende soort getallen bekend. Deze soorten getallen hebben allen hun eigen eigenschappen. Zo…
De getallenverzameling der gehele getallenDe getallenverzameling der gehele getallenDe getallenverzameling der gehele getallen is een verdere uitbreiding van de getallenverzameling der natuurlijke getalle…
Oplossen van vergelijkingen met de positieve gehele getallenOplossen van vergelijkingen met de positieve gehele getallenEen wiskundige vergelijking bestaande uit positieve gehele getallen is een gelijkheid waarin een onbekende term x verwer…
Wiskunde: verzamelingen van de getallenWiskunde: verzamelingen van de getallenGetallen worden overal voor gebruikt. Zonder getallen waren we nergens gekomen. De wiskunde is sterk afhankelijk van get…

Oppervlak en evenwichtslijn tussen twee formules bepalenOppervlak en evenwichtslijn tussen twee formules bepalenTwee lijnen in een vlak hebben op de x- en y-as een onderlinge relatie, waarbij de formules elkaar kunnen kruisen. Het k…
Pythagoras, mathematicus, mysticus en musicusPythagoras, mathematicus, mysticus en musicusPythagoras was een bijzonder persoon. Hij was zowel een mathematicus, als mysticus, als musicus. We kennen hem allemaal…
Kris-w (11 artikelen)
Gepubliceerd: 21-03-2013
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Wiskunde
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.