Het vermoeden van Goldbach

Het vermoeden van Goldbach Het vermoeden van Goldbach is een van de bekendste onopgeloste problemen uit de wiskunde. Het stelt dat "ieder even getal groter dan 2, kan geschreven worden als som van twee priemgetallen". Goldbach liet zich uit over zijn vermoeden tijdens een briefwisseling met de wiskundige Leonhard Euler. Hoewel het vermoeden een simpele stelling lijkt, die bovendien voor miljarden getallen is geverifieerd, is er tot op heden geen wiskundig bewijs gevonden voor de stelling.

Priemgetallen

Priemgetallen zijn natuurlijke getallen die alleen deelbaar zijn door 1 en door zichzelf. Vanwege unieke factorisatie van getallen, wordt het getal 1 niet beschouwd als priemgetal. De eerste twintig priemgetallen bijvoorbeeld zijn: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71.

Dat Goldbachs vermoeden waar is voor kleine getallen is nog eenvoudig te zien.
  • 12 = 5+ 7
  • 14 = 7 + 7
  • 16 = 11 + 5
  • 18 = 11 + 7
  • 20 = 13 + 7

Eulers vermoeden

Oorspronkelijk verwoordde Goldbach zijn vermoeden richting Eulers anders dan hierboven staat. Goldbach schreef dat hij vermoedde dat 'ieder geheel getal groter dan 5 te schrijven is als som van drie priemgetallen'. Euler antwoordde dat hij ook dacht dat dit vermoeden waar moest zijn, maar dat hij er nog geen bewijs voor had. Wel wist hij het vermoeden te herformuleren tot de nu bekendste vorm van het vermoeden van Goldbach.

Voorbeelden van het oorspronkelijke vermoeden:
  • 10 = 2 + 3 + 5
  • 11 = 3 + 3 + 5
  • 12 = 2 + 3 + 7
  • 13 = 3 + 3 + 7
  • 14 = 7 + 7

Waarom zijn de twee formulering equivalent?

Stel nu dat het oorspronkelijke vermoeden (OV) waar is. Neem nu een even getal G groter dan 2. Uit OV volgt nu dat G + 2 = p1 + p2 + p3; met p1 ≤ p2 ≤ p3 priemgetallen. Deze drie priemgetallen zijn niet alledrie oneven, want dan zou G + 2 oneven zijn, wat in tegenspraak is met onze eerdere aanname. Er zit dus een even priemgetal bij en dus p1=2 (of kent u andere even priemgetallen wellicht?). Halen we aan beide kanten 2 eraf, zien we dat geldt: G = p2 + p3. Dus volgt het vermoeden van Goldbach in de bekende vorm.

Stel nu dat de bekende vorm waar is, hieruit zou dan de OV uit moeten volgen.

Neem E een willekeurig getal groter dan 5, er zijn nu twee opties:

a) E is even, ook E - 2 is even en groter dan 2, dus te schrijven als p1 + p2.
Daaruit volgt E = 2 + p1 + p2

b) E is oneven, E - 3 is dan even en groter dan 2, dus te schrijven als p1 + p2.
Daaruit volgt E = 3 + p1 + p2

Uit beide gevallen volgt dat het oorspronkelijke vermoeden waar is. De beide formuleringen zijn derhalve equivalent.

Met behulp van computers is het vermoeden gecontroleerd voor getallen tot 1.609 * 10^18. Enkele behoorlijk afgezwakte versies van het vermoeden zijn wel bewezen, maar tot op heden is nog niet duidelijk hoe men het sterke vermoeden van Goldbach moet bewijzen. In het verleden zijn geldprijzen uitgeloofd voor een wiskundig bewijs van het vermoeden, dat al sinds 1742 wordt gezocht.
© 2010 - 2020 Mathematics, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De Stelling van FermatDe Franse wiskundige Pierre de Fermat leefde in de 17de eeuw. Wiskunde was een hobby voor hem, eigenlijk was hij jurist.…
Wat zijn logaritmen?Dit artikel gaat over verschillende soorten logaritmen; veel gebruikte functies uit de wiskunde. Verder worden ook de re…
Priemgetallen begrijpenPriemgetallen zijn waarschijnlijk de meest bekende getallen binnen de wiskunde, en dan met name getaltheorie. Maar wat z…
Wiskunde - logaritmen, het getal e, lnWiskunde - logaritmen, het getal e, lnWil je graag weten wat een logaritme, het getal e, en een ln is? Deze wiskundige termen zien er erg ingewikkeld uit. Wan…

Statistiek de normale verdelingStatistiek de normale verdelingDe functie die voor continue kansvariabelen de kans als functie f van een zekere uitkomst x weergeeft, noemt men de kans…
Hoe bereken je machtsfuncties?Wat zijn machtfuncties? Machtfuncties zijn functies in de wiskunde die bekend worden geacht voor het centraal eindexamen…

Reageer op het artikel "Het vermoeden van Goldbach"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Henkellermann (infoteur), 24-08-2016 15:58 #3
Dag Peter,
Volgens mij laat je enkel zien dat de som van twee oneven getallen even is, en dus dat ook de som van twee priemgetallen (2 even daargelaten) ook even is. Dat kan bepaald geen wereldschokkend nieuws genoemd worden :) Het vermoeden van Goldbach stelt echter dat ELK even getal geschreven kan worden als de som van twee priemgetallen. Oftewel: er is geen even getal dat niet de som is van twee priemgetallen. Dat moet je nog wel even bewijzen :)
Henk

Peter van der Lecq, 11-01-2016 02:33 #2
Reactie op het vermoeden van Goldbach.

Een oneven getal die je kunt ontbinden in factoren heeft de vorm: p.q + r waarbij geldt p + q + 1 = r. Verder geldt dat p en q even zijn en r oneven. Een priemgetal heeft deze eigenschap niet. Er kan namelijk wel gelden dat p.q + r, waarbij p en q even en r oneven. Echter er geldt dan niet dat p + q + r = 1.

Ik stel het eerste priemgetal:

p.q + r, waarbij p en q even en waarbij niet geldt p + q + 1 = r.

Het tweede:

s.t + u, waarbij p en q even en waarbij niet geldt s + t + 1 = u.

Optellen:

p.q + r + s.t + u =

p.q + s.t + r + u = (even + even) + (oneven + oneven) = even + even = even.

De voorwaarden p + q + 1 = r en s + t + 1 = u doen er bij dit bewijs niet zo toe.

Hiermee is volgens mij het vermoeden opgelost.

Ik zal wat ik over priemgetallen heb gezegd nog publiceren. Hiermee kan ik namelijk gebruik van maken bij het bewijs.

Groet,

Peter van der Lecq

Guido van Geel, 09-04-2012 20:24 #1
Vanmiddag heb ik twee mails gestuurd onder de naam Joseph van Hees, die naam gebruik ik als tweede (doop)naam.
ik las dat valse namen niet mag, vandaar dit nagestuurd bericht.
dit moet uiteraard niet geplaatst worden.

Infoteur: Mathematics
Laatste update: 23-04-2010
Rubriek: Wetenschap
Subrubriek: Wiskunde
Reacties: 3
Schrijf mee!