Artikelen 191 - 200 in de rubriek Natuurkunde

Natuurkunde (Wetenschap)

Thermometers en Thermometerschalen

Thermometers en Thermometerschalen

Om iets te meten, hebben we een maat nodig. Voor afstanden gebruiken we de meter, voor de tijd is dit het uur, enz. Om de temperatuur te meten, hebben we ook een eenheid nodig. Dit is de graad, maar w… Salilus, 12-01-2008

Temperatuur en temperatuurmeting

Warm of koud? De mensheid heeft steeds gezocht naar fijnere methoden om de temperatuur te bepalen van het eigen lichaam, de omgeving, het voedsel en de lopende industriële processen. Salilus, 12-01-2008
Het meten van energie

Het meten van energie

Er bestaan vele verschillende vormen van energie. Denk aan mechanische, chemische en warmte-energie. Energie wordt opgeslagen, zoals bij een ingedrukte veer, of is in actie, wanneer de veer zich ontsp… Victorho, 27-12-2007
Geschiedenis van de elektriciteit: uitvinders

Geschiedenis van de elektriciteit: uitvinders

Als we terugkijken op het verleden zijn er vele knappe koppen geweest die iets hebben ontdekt of hebben uitgevonden. Vaak profiteren wij van hun vondsten, bijvoorbeeld in het geval van elektriciteit.… Victorho, 27-12-2007

Willem Einthoven

Willem Einthoven leefde van 1860 tot 1927 en was hoogleraar medicijnen. Hetgeen waarmee hij echter zijn bekendheid heeft verworven neigt meer naar de kant van de natuurkunde toe dan naar iets dat te m… Luckyjob, 12-10-2007
Elementen en metalen

Elementen en metalen

Weetjes en wetenswaardigheden. Wat is een element? Welk element komt het meeste voor? Welk element werd als eerste in de zon ontdekt? Welk metaal is een vloeistof? Waarom zijn goud en zilver zo duur?… Jvd, 07-09-2007
Atomen en energie (moleculen)

Atomen en energie (moleculen)

Natuurkundige wetenswaardig-heden over Atomen en Energie. Wie ontdekte de atomen? Wat zit er binnenin een atoom? Waaruit bestaan alle levende en dode stof-fen? Wie splitste als eerste een atoom? Waaro… Jvd, 07-09-2007

Klassering micro-organismen

Micro-organismen zijn ingedeeld in vier verschillende klasses. Laboratoria kunnen verschillende werkklassen krijgen en dit geeft dus aan met welke soorten micro-organismen gewerkt mag worden. Zephyrmerel, 22-06-2007

Hefboomprincipe

Het hefboomprincipe is een relatief eenvoudig principe dat onze voorvaderen al lang geleden ontdekte. Het steunt volledig op de wetten van de fysica en wordt in het dagelijkse leven constant gebruikt,… Steff148, 20-06-2007

Monstergolven of freak waves

Op woensdag 1 november 2006 werd Nederland behoorlijk opgeschrikt. Voor de kust van Schiermonnikoog werd rond half negen 's morgens door een meetboei van Rijkswaterstaat een golf gemeten van 19,80 met… Mamalies, 13-06-2007