InfoNu.nl > Wetenschap > Economie > Economie: Pagina 6
Artikelen 51 - 60 in de rubriek Economie

Economie (Wetenschap)

Managers en de financiële rapportage

Managers en de financiële rapportage

Om de interesse van managers te begrijpen voor de financiele rapportage is het belangrijk om een aantal modellen te overwegen uit de ‘game theory’. De managers hebben tegengestelde belangen aan de inv… Annfinance, Informatie asymetrie, 22-05-2011

Resultaatmanagement (earnings management)

Resultaatmanagement (sturing) kan bekeken worden vanuit het perspectief van financiele verslaggeving en vanuit het contractperspectief. Voor financiele verslaggeving wordt het gebruikt om de voorspell… Annfinance, Informatie asymetrie, 22-05-2011
Vraag en aanbod van externe accountantsdiensten

Vraag en aanbod van externe accountantsdiensten

De accountant speelt een belangrijke rol in het probleem met de geloofwaardigheidskloof; met name de belangenconflicten tussen partijen. Met name de informatieasymmetrie is een probleem in de agency t… Annfinance, Informatie asymetrie, 22-05-2011
De voluntary disclosure theory en de institutionele theorie

De voluntary disclosure theory en de institutionele theorie

Naast de agency theorie en de legitimatie theorie bestaan er meerdere theoriën voor de maatschappelijke positie, het bestaansrecht en de taakinvulling voor de accountant. Twee van die theoriën wil ik… Annfinance, Informatie asymetrie, 19-05-2011
Accountancy - de agency theorie en de legitimatietheorie

Accountancy - de agency theorie en de legitimatietheorie

Voor de bestaanrecht van accountants bestaan er een aantal theoriën. Twee van die theoriën wil ik gaan bespreken in dit artikel. De eerste is de agency theorie en de tweede de legitimatietheorie. Ik b… Annfinance, Informatie asymetrie, 19-05-2011
Het mededingingsrecht economische bekeken: machtsposities

Het mededingingsrecht economische bekeken: machtsposities

Als twee ondernemingen besluiten afspraken te maken om te gaan samenwerken waardoor de concurrentie tussen beide wordt beperkt, spreekt men meestal van een kartel. Wanneer de ondernemingen binnen dit… Maria_louise91, 10-05-2011
Het mededingingsrecht economisch bekeken: het kartel

Het mededingingsrecht economisch bekeken: het kartel

Veel ondernemingen hebben tegenwoordig te lijden onder zeer drukkende concurrentie. Om dit te kunnen beperken maken verschillende ondernemingen mededingingsafspraken om de concurrentie te beperken en… Maria_louise91, 08-05-2011
Renteverhoging door Europese Centrale Bank (ECB): gevolgen

Renteverhoging door Europese Centrale Bank (ECB): gevolgen

Geld lenen werd duurder en geld sparen voordeliger: dat waren de gevolgen die je kon trekken uit de renteverhoging die de Europese Centrale Bank op 7 april 2011 aankondigde. De ECB verhoogde de rente… Verdanov, Rente leningen, 13-04-2011
Welvaart meten: Voorbij het BBP

Welvaart meten: Voorbij het BBP

Stavros Dimas, Eurocommissaris Milieu (2004 – 2009) zei op 20 augustus 2009 tijdens de presentatie van het beleidsrapport 'Het BBP en verder: Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld': “Ie… Deinfodeler, Online databanken, 15-03-2011

Waar vind je economische en financiële cijfers?

Voor onderzoek, analyse of studie kan je economische of financiële cijfers nodig hebben. Maar waar vind je gratis online databanken? Welke organisaties leveren welke cijfers? Organisaties met online d… Deinfodeler, Online databanken, 30-12-2010