Artikelen 41 - 50 in de rubriek Economie

Economie (Wetenschap)

Managers en de financiële rapportage

Managers en de financiële rapportage

Om de interesse van managers te begrijpen voor de financiële rapportage is het belangrijk om een aantal modellen te overwegen uit de ‘game theory’. De managers hebben tegengestelde belangen aan de inv… Annfinance, 22-05-2011

Resultaatmanagement (earnings management)

Resultaatmanagement (sturing) kan bekeken worden vanuit het perspectief van financiele verslaggeving en vanuit het contractperspectief. Voor financiele verslaggeving wordt het gebruikt om de voorspell… Annfinance, 22-05-2011
Vraag en aanbod van externe accountantsdiensten

Vraag en aanbod van externe accountantsdiensten

De accountant speelt een belangrijke rol in het probleem met de geloofwaardigheidskloof; met name de belangenconflicten tussen partijen. Met name de informatieasymmetrie is een probleem in de agency t… Annfinance, 22-05-2011
De voluntary disclosure theory en de institutionele theorie

De voluntary disclosure theory en de institutionele theorie

Naast de agency theorie en de legitimatie theorie bestaan er meerdere theoriën voor de maatschappelijke positie, het bestaansrecht en de taakinvulling voor de accountant. Twee van die theoriën wil ik… Annfinance, 19-05-2011
Accountancy - de agency theorie en de legitimatietheorie

Accountancy - de agency theorie en de legitimatietheorie

Voor de bestaanrecht van accountants bestaan er een aantal theoriën. Twee van die theoriën wil ik gaan bespreken in dit artikel. De eerste is de agency theorie en de tweede de legitimatietheorie. Ik b… Annfinance, 19-05-2011
Het mededingingsrecht economische bekeken: machtsposities

Het mededingingsrecht economische bekeken: machtsposities

Als twee ondernemingen besluiten afspraken te maken om te gaan samenwerken waardoor de concurrentie tussen beide wordt beperkt, spreekt men meestal van een kartel. Wanneer de ondernemingen binnen dit… Maria_louise91, 10-05-2011
Het mededingingsrecht economisch bekeken: het kartel

Het mededingingsrecht economisch bekeken: het kartel

Veel ondernemingen hebben tegenwoordig te lijden onder zeer drukkende concurrentie. Om dit te kunnen beperken maken verschillende ondernemingen mededingingsafspraken om de concurrentie te beperken en… Maria_louise91, 08-05-2011
Welvaart meten: Voorbij het BBP

Welvaart meten: Voorbij het BBP

Stavros Dimas, Eurocommissaris Milieu (2004 – 2009) zei op 20 augustus 2009 tijdens de presentatie van het beleidsrapport 'Het BBP en verder: Meting van de vooruitgang in een veranderende wereld': “Ie… Deinfodeler, 15-03-2011

Gini-coëfficiënt en Gini-index

Wat is de Gini-coëfficiënt in de economie en waar wordt het voor gebruikt? Zitten er veel verschillen in de Gini-coëfficiënten van verschillende landen? Hoe kun je de Gini-coëfficiënt berekenen? Dit a… Jokaz, 30-07-2010
Welvaart, markten en overheid (rechtseconomie)

Welvaart, markten en overheid (rechtseconomie)

In dit artikel worden enkele kernbegrippen van de (rechts)economie beschreven. Daarnaast wordt er gekeken naar de verzekeringsmarkt en wat mogelijke oplossingen zijn van het falen van deze markt. Jeanpaul88, 02-01-2010