Artikelen 281 - 290 in de rubriek Onderzoek

Onderzoek (Wetenschap)

Spellen of vertalen

Moeten bijbelse namen gespeld of vertaald worden? Een mens draagt zijn hele leven een naam. In onze cultuur is de klank vooral belangrijk; een naam moet uitspreekbaar zijn en een mooie klank hebben. I… Emmetje, 29-02-2008

Kunstenaars zijn de actiefste ondernemers

Kunstenaars zijn de actiefsten onder de zelfstandige ondernemers. Nederland telt 96.000 kunstenaars, maar rijk worden ze niet van hun kunst. Van deze brede groep heeft 29% een jaarinkomen onder de 1… MayBWilder, 19-01-2008
Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen

De fossiele brandstoffen raken steeds sneller op, de prijs van een vat olie blijft maar stijgen. Er zal een punt komen waarop de energiebronnen van nu, uitgeput zullen zijn. Gelukkig wordt er nu al vo… Etjuh007, 12-01-2008
Onderzoeksmethoden - het interview

Onderzoeksmethoden - het interview

Bij het schrijven van een wetenschappelijk onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van interviews. Interviewen is dan ook een zeer goede methode om informatie te verkrijgen. De informatie is vaak niet we… Funkyfish, 12-12-2007

Hoe ga je om met moeilijke situaties in een interview

Interviews zijn vaak de basis van een wetenschappelijk onderzoek. Je hebt deelnemers nodig om een bepaalde onderzoeksvraag te onderzoeken en deze moeten jouw vragen beantwoorden. Het is daarom belangr… Parisgirl, 10-12-2007

Ien Ang: On the politics of empirical audience research

In zijn boek THE NATIONWIDE AUDIENCE stelt David Morley voor om methodes te ontwikkelen voor empirisch onderzoek naar de relatie tussen het publiek en de ideologische werking van televisie. Het type o… Johndavis, 19-11-2007
Experiment van Milgram

Experiment van Milgram

Het experiment van Milgram is een beroemd experiment uit de sociale psychologie. Alle psychologiestudenten krijgen dit experiment als klassiek voorbeeld in hun studie. In het experiment werd onderzoek… Parisgirl, 19-11-2007
De gevaren van MRI

De gevaren van MRI

MRI is tegenwoordig een belangrijk instrument om diagnoses van uiteenlopende aard te kunnen stellen en is daarom van grote betekenis voor de medische wetenschap. Maar MRI kan helaas bij onjuiste voorb… Astrid-d-g, 15-11-2007
De Chi-kwadraat toets

De Chi-kwadraat toets

Met de Chikwadraattoets kun je bepalen of er een verband bestaat tussen twee variabelen. Deze toets is gebaseerd op een vergelijking van de waargenomen waarden in de tabel met wat je zou kunnen verwac… Funkyfish, 06-11-2007
UFO's, buitenaards mysterie?

UFO's, buitenaards mysterie?

Het verschijnsel UFO's, oftewel Unidentified Flying Objects is een van de grootste mysteries in de wereld. 90% Van alle meldingen kan vroeg of laat worden verklaard maar het resterende deel blijft een… Astrid-d-g, 05-11-2007