InfoNu.nl > Wetenschap > Economie > Economie: Pagina 9
Artikelen 81 - 87 in de rubriek Economie

Economie (Wetenschap)

Bedrijven en ondernemingen

Bedrijven en ondernemingen hebben te maken met producten en diensten. Elk bedrijf heeft zijn eigen producten en diensten nodig. Niet alle producten en diensten bestaan al, dus worden er voortdurend ni… Sjoerdvo, 20-09-2008
Econoom, economen: Van Smith, Marx tot Keynes en Friedman

Econoom, economen: Van Smith, Marx tot Keynes en Friedman

Adam Smith, Karl Marx, John Stuart Mill, John Maynard Keynes, Milton Friedman, John Kenneth Galbraith... U zult ongetwijfeld één of meerdere namen van deze beroemde economen herkennen. In dit artikel… Writerandus, 12-08-2008

Economie: De vier P's

Marketing hangt samen met 4 begrippen, de zogenaamde 4 Pís. in dit artikel worden de 4 Pís uitgelegd. Sjoerdvo, 18-04-2008

Economie: Micro-economie - Producten en Marktvormen

In de Economie zijn er verschillende marktvormen: Monopolie, Oligopolie, Volkomen concurrentie en Monopolistische concurrentie. Deze marktvormen hebben verschillende kenmerken, ze verschillen bijvoorb… Sannelang, 17-03-2008
Winnaars Nobelprijs Economie 2008 (1977 - 2008)

Winnaars Nobelprijs Economie 2008 (1977 - 2008)

De Nobelprijs voor de Economie wordt toegekend aan degenen die zich op dit gebied verdienstelijk hebben gemaakt. De Nobelprijs voor de Economie 2008 is toegekend aan de Amerikaanse econoom Paul Krugma… Sila, Nobelprijs & Winnaars, 16-10-2007
Oligopolie, cooperatief en non-cooperatief

Oligopolie, cooperatief en non-cooperatief

Oligpolie is een marktvorm waarbij er weinig bedrijven zijn en er sprake is van een markt zonder vrije toetreding. In een bijzonder geval spreken we van duopolie, dit is een vorm wanneer er zich slech… Jeanpaul88, 15-10-2007
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (juridische aspecten)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (juridische aspecten)

Voor blijvende duurzame leefbaarheid van de mens en zijn omgeving voor de toekomst is het tegenwoordig onmisbaar dat ondernemingen aan MVO een bijdrage leveren. Zo hebben ondernemingen in feite meer m… Juzaltbommel, 28-10-2006